Søk

Internasjonale selskap

check_fat_green.png

Få verdifull innsikt gjennom dyptgående artikler

check_fat_green.png

Øk din bransjeforståelse med tilpassede løsninger

check_fat_green.png

Ligg et steg foran ved hjelp av de nyeste trendene

Potensial på tvers av landegrenser

Potensial på tvers av landegrenser

I en verden der grensene for handel viskes mer og mer ut stilles det krav om å ha de rette forutsetningene for å drive internasjonal virksomhet. Med større bevegelighet for varer, tjenester og forbrukere kan det være en utfordring å forstå kunder og trender, samtidig som man skal kunne ta sikre og risikooptimaliserte beslutninger.

  • Hvordan skal man bedømme hvilket land som er interessant for en fremtidig utvidelse?
  • Hvordan kan selskapet forsikre seg om at man ikke gjør forretninger med politisk eksponerte personer eller risikerer å bli forbundet med ulovlig virksomhet?
  • Hvordan kan man akseptere kunder over hele verden til en lik eller redusert risiko?

Å være lønnsomme og vokse i internasjonal sammenheng har på den ene siden blitt enklere, men på den annen side mer utfordrende, enn noen gang.


Når kompleksiteten øker åpner det seg samtidig nye muligheter.

  • Med tilgang til data, relevant innsikt og de rette verktøyene finnes det i en mobil verden, og på et internasjonalt marked, et potensial for å bli mer konkurransedyktig og hele tiden ligge ett steg foran.
  • Store datamengder kan forvaltes og benyttes for å effektivisere prosesserr, ta sikre beslutninger og for å velge de riktige kundene – uansett hvor i verden de befinner seg.
  • Smarte data gjør dette mulig.