Små og mellomstore bedrifter

check_fat_green.png

Få verdifull innsikt gjennom dyptgående artikler

check_fat_green.png

Øk din bransjeforståelse med tilpassede løsninger

check_fat_green.png

Ligg et steg foran ved hjelp av de nyeste trendene

Sikre lønnsomhet i en verden i endring

Sikre lønnsomhet i en verden i endring

Når verdenen endrer seg i et stadig høyere tempo kan det få konsekvenser for småbedrifter. Økt konkurranse og prispress gjør at det stilles krav om effektive prosesser og fleksibilitet for å kunne drive en lønnsom virksomhet.

  • Ved å ha oversikt over kunders betalingsevne og kredittverdighet innen du godtar et nytt kundeforhold kan du direkte påvirke den totale risikoen og kontantstrømmen.
  • Ved å ta bevisste beslutninger kan man unngå unødvendig risiko, men samtidig åpne for ny virksomhet takket være muligheten til å optimalisere risikoen.
  • Med kunnskap om eksisterende kunder har man et stort potensial for å definere svært spesifikke målgrupper, slik at man kan effektivisere salgs- og markedsføringsaktiviteter.
  • For småbedrifter med få ansatte kan ekstern hjelp med å hente ut rett informasjon og analyser være helt avgjørende for det daglige arbeidet.


Når utfordringene vokser og kompleksiteten øker, åpner det seg samtidig nye muligheter.

Med tilgang til data, relevant innsikt og de rette verktøyene finnes det i en verden i endring et potensial for å bli mer konkurransedyktig og hele tiden ligge ett steg foran. Ved å ta beslutninger basert på relevante og oppdaterte data kan man som småbedrift effektivisere ressursbruken, øke ROI og skape lønnsomhet. Smarte data gjør dette mulig.