D&B Risk Analytics 

Dun & Bradstreet kan hjelpe deg med å håndtere tredjepartsrisiko på en smart måte.

Ja, jeg vil prøve D&B Risk Analytics gratis i 30 dager

Prøv D&B Risk Analytics gratis i 30 dager

Nå er det viktigere en noen gang å forstå hvem du gjør forretninger med

D&B Risk Analytics er en AI-drevet løsning som hjelper innkjøps- og compliance-ledere med å redusere leverandørrisiko på globalt nivå. 

Dette får du:

  • Kontinuerlig oppdaterte data gir deg 360-graders innsikt om tredjepartsleverandører
  • Regulatorisk risikosjekk med tilhørende screeningalternativer
  • Smart dashboard som viser og vurderer hele din porteføljes finansielle risiko
  • Overvåkingsfunksjon som holder deg oppdatert på endringer i dine leverandørers risikonivå
  • Avansert søkefunksjon for å finne potensielle leverandører basert på bransje, beliggenhet og størrelse

D&B Risk Analytics fordeler:

D&B Risk Analytics fordeler:

  • Screening av leverandører: Effektivt screening av dine leverandører gjennom sanksjoner, overvåkningslister og negative medieoppslag.
  • Overvåking og varsler: Motta varsler fortløpende om leverandørens endringer før forsyningskjeden din utsettes for større risiko.
  • Avansert søkefunksjon: Finn alternative leverandører raskt. Sorter på bransje, beliggenhet, størrelse eller scoremodeller og rangeringer.
  • Rapporter og analyser: Kjør rapporter for å vurdere porteføljen din med hensyn til finansiell risikoaktivitet, som for eksempel for de enheter som skal screenes på nytt.