Kundeservice Bedrift

Bli kontaktet

Kom i kontakt med vår kundeservice for bedrifter

Kontakt oss (hverdager 8-16).

Kundeservice Bedrift – Norge & Norden: ksb.no@bisnode.com Kundeservice Bedrift – Globalt: ksdb.no@bisnode.com

Kundeservice Bedrift – Norge & Norden

22 45 93 34

Kundeservice Bedrift – Globalt

22 45 93 53

Bli kontaktet av bedriftsavdelingen

Her finner du forklaringer på hva de ulike rapportene inneholder.

PERSONRAPPORT

Score:

- Scoren viser risikoen for at en person innen 12 måneder skal få en betalingsanmerkning. Scoren har en poengskala fra 1 – 100 poeng, der 1 er lavest.

Her er link til et produktark om Personscore: LES MER

Inntekt og formue:

- Her kan du se de tre siste ligningene personen har i Norge.
- Næringsinteresser
- Viser om personen har en rolle som daglig leder, styreformann eller styremedlem i ett eller flere selskap/organisasjoner.

FORETAKSRAPPORT

Rating:

Her er link til et produktark om AAA-ratingsystemet: LES MER

Historisk rating:

Her kan man se hvilken rating selskapet har hatt siden det ble opprettet.

Økonomi:

Her kan du se de tre siste regnskapene selskapet har levert til Brønnøysundregisteret. Du kan også eksportere regnskapstallene i Excel.

Har du spørsmål angående de regnskapene som er registrert i våre systemer? Her finner du svarene.

Har du andre spørsmål angående regnskap i våre systemer, kan du kontakte vår RLA-avdeling.
Tlf: 22 45 93 43. E-post: data.no@bisnode.com

MEST STILTE SPØRSMÅL:

- Hvorfor har ikke Bisnode registrert regnskapet når det er tilgjengelig i Brønnøysund?

Svar: Dette avhenger litt av når regnskapet er godkjent i Brønnøysund. Normalt skal regnskapet være registrert hos Bisnode innen 8 virkedager etter at regnskapet er godkjent i Brønnøysund. I høysesongen kan det imidlertid skje at enkelte regnskaper tar lengre tid å få registrert hvis det må gjennom en ekstra, manuell kontroll. Vår kvalitetskontroll kan føre til at enkelte regnskap ikke blir registrert fordi det er funnet feil/mangler i regnskapet. Ved mottak av korrigert regnskap, vil registrering skje umiddelbart.

- Jeg er feilaktig registrert som aksjonær.

Svar: Dersom du tidligere har vært aksjonær, men har solgt aksjene, vil vårt register ikke bli oppdatert før vi mottar et regnskap med en endret aksjonærfordeling. For raskere oppdatering må vi få tilsendt dokumentasjon som viser at aksjene er solgt. Dersom du aldri har vært aksjonær, har det trolig skjedd en feil ved identifikasjon av oppgitte aksjonærer. Dette kan rettes ved å kontakte oss via e-post eller telefon.

- Jeg er feilaktig registrert som daglig leder/styre.

Svar: Vårt register blir daglig ajourført med de endringer som foretas i Foretaksregisteret. Melding om fratreden må derfor først meldes til Foretaksregisteret.

- Dere har feil aksjekapital.

Svar: Vårt register blir daglig ajourført med de endringer som foretas i Foretaksregisteret. Dersom aksjekapitalen er endret i Foretaksregisteret, skal også vårt register være oppdatert. Tidligere aksjekapital vil fortsatt kunne fremgå av registrert informasjon fra sist innsendte regnskap, fordi oppdatert aksjekapital først fremkommer av regnskapet etter nytt, avsluttet regnskapsår.

- Foretaket er slettet, men dere har fortsatt registrert meg som aksjonær/styremedlem.

Svar: Sletting av registrert informasjon om aksjonær/styreverv skjer automatisk én måned etter at foretaket er slettet i Enhetsregisteret.

- Aksjonær/styremedlem er død.

Svar: Dersom personen er registrert som død i Folkeregisteret, kan vi foreta en manuell sletting av oppføringen. Sletting av styreverv skal skje automatisk ved oppdatering i Brønnøysund.

Har du spørsmål om søk på selskaper utenfor Norden, kan du ta kontakt med kundeservice i Bisnode D&B.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 45 93 53
E-post: ksdb.no@bisnode.com

D-U-N-S® Number (Data Universal Numbering System) er et unikt, 9-sifret identifikasjonsnummer som ble lansert i 1963. D&B tildeler disse numrene til virksomheter, både juridiske enheter og tilknyttede selskaper i databasen. Dermed kan man nøyaktig identifisere virksomheter hvor som helst i verden.

Bestill gratis D-U-N-S® Number:
Telefon: 22 45 93 53
E-post: ksdb.no@bisnode.com

Har du glemt brukernavn eller passord? Benytt glemt passord-funksjonen øverst i høyre hjørne. Du vil da få tilsendt nytt førstegangspassord til din e-postadresse.

Glemt passord?

1. Dersom din e-postadresse ikke er registrert hos oss – send en e-post til ksb.no@bisnode.com

I denne e-posten må du fylle inn følgende data: 
- Ditt firmanavn
- Ditt organisasjonsnummer
- Ditt navn
- Ditt brukernavn
- Din e-postadresse
- Evt. kommentarer

2. Husker du hverken brukernavn eller passord – send en e-post til ksb.no@bisnode.com og du vil få tilsendt påloggingsinformasjon til din e-postadresse.

I denne e-posten må du fylle inn følgende data: 
- Ditt firmanavn
- Ditt organisasjonsnummer
- Ditt navn
- Ditt brukernavn
- Din e-postadresse
- Evt. kommentarer

Ny bruker?

Skal en ny bruker skal ha tilgang til løsningen, send en e-post til ksb.no@bisnode.com med denne informasjonen:

- Firmanavn
- Organisasjonsnummer og/eller kundenummer.
- Fullt navn og e-postadresse til ny(e) bruker(e).
- Referansetilgang – en eksisterende bruker med lik tilgang som den nye brukeren skal ha.

Tilgang til Min Side

Den som er ansvarlig for avtalen i selskapet, har mulighet til selv å administrere brukerne i løsningen vår når de er logget inn. For å få tilgang til dette, må det sendes en e-post til ksb.no@bisnode.com med informasjon om hvem som skal ha tilgang.

Har du spørsmål om faktura og inkasso? Her finner du svarene.

FAKTURA:

Lurer du på noe angående fakturaen du har mottatt fra oss, finner du trolig svaret her. Hvis du ikke skulle finne svar, kan du kontakte kundeservice på ksb.no@bisnode.com. Oppgi kundenummer og/eller organisasjonsnummer, samt fakturanummer ved henvendelse.

Hva har jeg fått faktura på?

Foretaksøk: Kredittsjekk av foretak.
- Personsøk: Kredittsjekk av person.
Brev til omspurte: Gjenpartsbrev som blir sendt ut når man kredittsjekker en privatperson eller et ENK som kun er registrert i Enhetsregisteret.
- Creditcontrol F150: Abonnement som inneholder uttak av 150 stk. foretaksrapporter.
Creditcontrol P25: Abonnement som inneholder uttak av 25 stk. personrapporter.
Overvåking 50 klipp: Abonnement hvor du kan legge 50 selskaper til overvåking.
Business Monitor: Overvåking av selskapet i Norden.
Firmafakta: Utvidet rapport om eget firma som kan benyttes i anbud.

For hvilken periode er fakturaen?

Svar: Ved avtaler om abonnement, er avtalen for neste periode med tilgang 12 måneder – hvis ikke annet er avtalt med selger. Hvis du ikke har et abonnement, er fakturaen for siste måned.

Kan jeg få grunnlaget til fakturaen?

Svar: Benytter du ksb.no@bisnode.com, kan du hente ut fakturagrunnlaget selv på Min side. Hvis du ikke har tilgang til dette, kan du sende oss en e-post, slik at vi får lagt opp tilgang. Benytter du en av våre andre løsninger, kan du sende oss en e-post, så kan vi hente det ut.

Hvorfor er prisen endret siden forrige år?

Svar: En del av vilkårende i avtalen for tjenesten dere har hos oss ligger en justering til den til evhver tid gjeldende pris eller veiledende på tjenesten. Etter en del år uten prisbevegelse på våre tjenester har vi nå valgt å legge opp en generell økning. Om du syns at denne økningen har vært urimelig, er vi gjerne med på å komme frem til en god løsning for oss begge.

Jeg har fått faktura på noe jeg ikke har bestilt, hva gjør jeg?

Svar: Har du mottatt en faktura for et produkt du ikke har bestilt, kan du sende oss en e-post. I e-posten oppgir du fakturanummer og gir en kort forklaring.

INKASSO:

Har du mottatt et inkassovarsel på en faktura vi har utstedt, kan du kontakte vår kundeservice. Ha klart kundenummer og/eller organisasjonsnummer ved henvendelse.

Tlf: 22 45 93 34. Telefontid: 08:00-16:00. E-post: ksb.no@bisnode.com