Bisnode database

Feil informasjon i registeret?

Under finner du svar på det du lurer på. Du kan se hva som er registrert på deg ved å logge inn i vår selvbetjeningsportal.
LOGG INN MIN SIDE

Spørsmål & svar

Under finner du de vanligste spørsmålene rundt informasjon i registeret

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt.

 • Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i 4 år.
 • Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.
 • Mener du en sak er innfridd og skal slettes må du kontakte inkassobyrået eller instansen som behandler kravet da de må sende ut melding om sletting.

 

Vi kan kun slette en sak når vi mottar en bekreftelse fra det inkassobyrået som har hatt saken om at saken er oppgjort og avsluttet.

Kontakt inkassobyrået/prosessfullmektig dersom du har en sak du mener er innfridd.

I saker som blir innrapportert med beløp 0,- er kun hovedkravet betalt og ikke renter og omkostninger til inkassobyrået. En betalingsanmerkning blir ikke slettet før hele kravet er betalt. Hovedkrav + renter og omkostninger.

I tillegg blir betalingsanmerkninger av typen «Intet til utlegg» registrert med beløp 0. Dette skyldes at Bisnode ikke får rapportert beløp i disse sakene.

Bisnode henter opplysninger om likningstall fra Skattedirektoratet.

 • Oppdatering skjer en gang i året etter at likningen er klar og lagt ut offentlig.
 • Inntektsopplysningene viser din skattbare inntekt fra foregående år.
 • For eksempel den inntekten som du hadde i 2015 vil først kunne registreres i vårt system i midten av 2016, når likningen blir lagt ut offentlig. I tillegg får vi 5 til 6 oppdateringer i året fra Skattedirektoratet.

Vi har kun adgang til å registrere det som på likningsattesten fremkommer som Alminnelig inntekt (post 3.4) og Nettoformue.

 • Alminnelig inntekt fremkommer etter å ha trukket fra alle fradrag.
 • I tillegg vil også ens egen ligning kunne være påvirket av eventuell ektefelles inntekts- og formuesforhold.
 • Det vil alltid være en forskjell mellom din bruttoinntekt og likningens alminnelige inntekt, men det er våre kunder klar over.

For å korrigere ligningstall manuelt behøver vi kopi av skatteoppgjøret for de årene de mener ikke er korrekt som dokumentasjon.

Dersom du fortsatt er i tvil om registrerte opplysninger er korrekte må du selv ta kontakt med ligningskontoret i din kommune.

Send en e-post til: ksp.no@bisnode.com.

 • Oppgi navn, fødselsdato og merk e-posten med "Nyregistrering i databasen".
 • Du må være 18 år for å bli registrert i vår database.

Vi har kun anledning til å registrere adressen som står i Folkeregisteret. Dersom adresseendringen ikke er registrert i Folkeregisteret, vil endringen heller ikke bli registrert av oss.

 • Logg inn på selvbetjeningsportalen Min Side for å se hva som er registrert på deg.
 • Velg Egenopplysning etter innlogging og du vil se alt vi har registrert på deg; personalia, inntekt, formue, betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og næringsinteresser.
 • Informasjonen kan printes og lastes ned som PDF.

For å få til en rask sletting av saken, trenger vi dokumentasjon som viser at kravet er omtvistet eller en grundig beskrivelse av årsaken til tvisten.

Administrer din kredittsperre og se hva som er registrert på deg

På vår selvbetjeningsportal kan du selv administrer din kredittsperre, sjekke betalingsanmerkning og se dine gjenpartsbrev.

LOGG INN MIN SIDE