Kundeservice Privat

Innsyn Egenopplysning

Bli kontaktet

Kom i kontakt med vår kundeservice for privatpersoner

Kontakt oss

Du kan hele døgnet logge deg inn på Min Side for oversikt over dine betalingsanmerkninger. Om du trenger ytterligere informasjon har vi begrenset tilgjengelighet på følgende kanaler: E-post: ksp.no@bisnode.com. Epost behandles hverdager, 9-15

Telefon - Besvares 0900 – 1100 og 1200 – 1300. Nb! Informasjon om betalingsanmerkninger oppgis ikke på telefon

22459340

Bli kontaktet

Send en e-post til: ksp.no@bisnode.com. Oppgi navn, fødselsdato og merk e-posten med "Nyregistrering i databasen". Du må være 18 år for å bli registrert i vår database.

Hvem som har foretatt kredittvurderingen, fremgår av den innledende teksten i gjenpartsbrevet. Her fremgår også adresse og telefon til kunden, som selv må svare på hvorfor kredittvurdering er foretatt. Kredittvurdering skal kun foretas ved et saklig behov.

Her finner du svar på flere spørsmål rundt Gjenpartsbrev

Ønsker du opplysninger på deg selv kan du hente dette her: MIN SIDE

Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker. Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn. Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittvurderingen) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke. For å få informasjon om hvorfor den søknad har blitt avslått må du kontakte foretaket der du har søkt kreditt. (Se gjenpartsbrev) Det er foretaket som har bestilt kredittopplysningen som må gi et svar på hva som er årsaken.

Vi har kun anledning til å registrere adressen som står i Folkeregisteret. Dersom adresseendringen ikke er registrert i Folkeregisteret, vil endringen heller ikke bli registrert av oss.

Logg inn på MIN SIDE, der kan du selv oppheve/slette en frivillig kredittsperre.

Vi selger ikke kredittvurderinger til privatpersoner. For å få tilgang til kredittvurderinger fra Bisnode Norge AS, kreves det at du er registrert som kunde hos oss med et foretak, samt at lovens krav til saklig behov er dekket.

I saker som blir innrapportert med beløp 0,- er kun hovedkravet betalt og ikke renter og omkostninger til inkassobyrået. En betalingsanmerkning blir ikke slettet før hele kravet er betalt. Hovedkrav + renter og omkostninger.

Vi kan kun slette en sak når vi mottar en bekreftelse fra det inkassobyrået som har hatt saken om at saken er oppgjort og avsluttet.