Personvernerklæring

for Customer Gauge plattformen

Introduksjon

Bisnode AB er en del av Bisnode Business Information Group. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi bruker de personlige opplysningene vi innhenter om deg når du bruker Customer Gauge plattformen.

Controller
Bisnode AB er controller av Customer Gauge.

Formål
Formålet med denne plattformen er å samle og analysere data om kundetilfredshet.

Hva slags opplysninger lagrer vi om deg?

Vi lagrer grunnleggende opplysninger om Bisnodes kontakter hos våre kunder, slike som rolle, arbeidsplass, navn, e-post og informasjon om selskapet. Disse opplysningene lagres for hver kundekontakt som vi sender undersøkelsen til, selv om undersøkelsen ikke blir besvart.

Når du svarer på undersøkelsen, lagrer vi svarene sammen med de personlige opplysningene som er nevnt ovenfor.

Rettslig grunnlag
De grunnleggende opplysningene om kundekontaktene er lagret i systemet basert på legitim interesse. Vi i Bisnode bestreber oss på å gjøre våre tilbud og tjenester bedre for deg som kunde, og derfor lagrer vi opplysningene om beslutningstakere og brukere av vårt system. De personlige opplysningene er knyttet til rollen i selskapet, vi lagrer ikke noen opplysninger om den enkeltes privatliv. Det å lagre disse opplysningene er ikke ansett for å utgjøre noen risiko for den enkeltes personvern.

Svarene i undersøkelsen blir lagret etter samtykke fra den enkelte ved besvarelsen. Å svare på undersøkelsen er frivillig og ved å sende undersøkelsen har du samtykket til at Bisnode lagrer dataene. Svarene blir lagret og sendt hvis du klikker på "Fullfør" på siste side av undersøkelsen. Ved å sende svarene samtykker du til at Bisnode lagrer opplysningene.

Hvordan vil vi bruke opplysningene om deg?

Opplysningene i systemet vil bli brukt for å analysere hvordan vi i Bisnode presterer i forhold til vårt kundearbeid på ulike områder. Vi kan bruke koblingen mellom respondent og svar for å kunne analysere et identifisert problem nøyere; for eksempel ved å koble det til kunde-selskapet for å finne det relevante produktet.

Vi vil ikke videresende noen av dine opplysninger til partnere eller tredjeparter. Opplysningene vil ikke bli solgt eller brukt til annet formål enn å forbedre vår kundetilfredshet.

Tilgang til dataene
Anonymiserte svar vil bli fordelt over hele Bisnode for å skape bevissthet. Tilgang til opplysningene som inneholder personlige detaljer vil være begrenset til ansatte som arbeider med kundeundersøkelsen, slik som salg og kundeservice.

Fordi dataene er lagret på Customer Gauge-serverne, kan også visse ansatte innen denne organisasjonen få tilgang til disse opplysningene. Tekniske og organisatoriske tiltak for sikker oppbevaring av dataene hos partner har blitt kontraktsmessig avtalt.

Mottaker eller kategorier av mottakere av personlige data
Dataene brukes kun innenfor Bisnode og vil ikke bli distribuert videre til tredjeparter, annet enn til dem som oppbevarer dataene (se lagring nedenfor).

Automatisert beslutningstaking og/eller profilering
Dataene vil ikke bli brukt for profilering eller noen automatisert beslutningstaking.

Lagring og overføring

Vi bruker Customer Gauge som vår utøver, og de personlige dataene blir derfor overført til dem og også lagret i EU.

Dine opplysninger blir lagres i systemet i 3 år fra den datoen undersøkelsen ble sendt. Etter dette kan dataene oppbevares for statistiske og analytiske grunner, men vil bli anonymisert slik at de ikke kan spores tilbake til deg. Opplysningene vil bli lagret på Customer Gauge plattformen inntil Bisnode bestemmer seg for å beholde dem eller inntil kontrakten avsluttes.

Markedsføring

Vi bruker ikke de innsamlede opplysningene i dette systemet for direkte markedsføring. Imidlertid kan dine utsagn i undersøkelsen brukes i Bisnode’s kommunikasjon hvis du gir ditt samtykke.

Din rett til dine data

Bisnode gir deg tilgang til de personlige dataene vi behandler. Dette betyr at du kan kontakte oss, og vi vil informere deg om hvilke personlige opplysninger vi har innhentet og behandlet og formålet disse dataene blir brukt til.

Rett til å korrigere
Du har rett til å få korrigert eller komplettert uriktige, ufullstendige, utdaterte eller unødvendige personlige data vi har lagret ved å kontakte oss. 

Rett til sletting
Du kan også be oss om å slette de personlige dataene fra våre systemer. Vi vil rette oss etter en slik anmodning med mindre vi har et legitimt grunnlag for ikke å slette dataene. Etter at dataene har blitt slettet, er det mulig at vi ikke umiddelbart kan slette alle gjenværende kopier fra våre aktive servere og backup-systemer. Slike kopier blir slettet så snart det er mulig.

Rett til å protestere
Du kan motsette deg bruk av personopplysningene for bestemte formål dersom disse dataene brukes til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre våre tjenester eller for å overholde en juridisk forpliktelse. Aktuell person kan også motsette seg ytterligere behandling av personopplysninger etter at forhåndsgodkjenning er gitt. Hvis en person motsetter seg videre behandling av personlige data, kan dette føre til færre muligheter til å bruke våre tjenester.

Ved å kontakte oss har du rett til å hindre oss i å bruke personlige data for direkte markedsføring, markedsundersøkelser og profilering.

Rett til begrensning av behandling
Du kan be oss om å begrense behandlingen av visse personlige data, dette kan imidlertid føre til færre muligheter for å bruke vårt nettsted og tjenester.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta de personlige dataene du har gitt oss på et strukturert og vanlig brukt format. Vær oppmerksom på at dette bare gjelder data som ble gitt til oss direkte fra deg.

Slik bruker du rettighetene
Du kan benytte deg av disse rettighetene ved å sende et brev eller e-post til oss på adressene angitt ovenfor. Det skal inkluderes følgende informasjon: navn, adresse, telefonnummer og kopi av gyldig legitimasjon. Vi kan be om ytterligere informasjon for å bekrefte din identitet hvis det er nødvendig. Vi kan avvise forespørsler som er urimelig repeterende, overdrevne eller åpenbart ubegrunnede. I tilfelle personen anser at vår behandling av personlige data ikke er i samsvar med gjeldende personvernlover, kan en klage sendes til lokal tilsynsmyndighet eller Datatilsynet.

Du har rett til å be om en kopi av de opplysningene vi har om deg. Hvis du ønsker en kopi av noen eller alle dine personlige opplysninger, kan du skrive til info@bisnode.com

Endringer i våre retningslinjer for personvern
Vi har jevnlig gjennomgang av våre retningslinjer for personvern, og vi oppdaterer disse i dette systemet. Retningslinjene for personvern ble siste oppdatert 17. August 2017.

Hvordan kontakte oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om våre retningslinjer for personvern eller om informasjon vi har om deg:

Telefon: +46 8 558 059 00
E-post: info@bisnode.com
Postadresse: Bisnode AB, SE-169 93 Solna, Sverige

Hvis du trenger å komme i kontakt med vår personvernansvarlig, bruk dpo@bisnode.com.