Søk
Bisnode database

Finnes du ikke i registeret, er informasjonen feil eller lurer du på hva som er registrert om deg?

Spørsmål & svar

Under finner du de vanligste spørsmålene rundt informasjon i registeret

Send en e-post til: ksp.no@bisnode.com.

 • Oppgi navn, fødselsdato og merk e-posten med "Nyregistrering i databasen".
 • Du må være 18 år for å bli registrert i vår database.

Vi har kun anledning til å registrere adressen som står i Folkeregisteret. Dersom adresseendringen ikke er registrert i Folkeregisteret, vil endringen heller ikke bli registrert av oss.

Ønsker du opplysninger på deg selv kan du hente dette her: MIN SIDE

Du kan selv oppheve/slette en frivillig kredittsperre ved å logge inn på MIN SIDE

 • Frivillig kredittsperre innebærer at du ikke kan bli kredittvurdert. Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.

 • En kredittsperre forhindrer ikke ID-tyveri, men hindrer at kreditt blir innvilget dersom noen har blitt utsatt for ID-tyveri.

 • Du kan enkelt oppheve/aktivere din kredittsperre ved behov selv. Det er gratis.

For å få til en rask sletting av saken, trenger vi dokumentasjon som viser at kravet er omtvistet eller en grundig beskrivelse av årsaken til tvisten.

I saker som blir innrapportert med beløp 0,- er kun hovedkravet betalt og ikke renter og omkostninger til inkassobyrået. En betalingsanmerkning blir ikke slettet før hele kravet er betalt. Hovedkrav + renter og omkostninger.

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt.

 • Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i 4 år.
 • Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.

Bisnode henter opplysninger om likningstall fra Skattedirektoratet.

 • Oppdatering skjer en gang i året etter at likningen er klar og lagt ut offentlig.
 • Inntektsopplysningene viser din skattbare inntekt fra foregående år.
 • For eksempel den inntekten som du hadde i 2015 vil først kunne registreres i vårt system i midten av 2016, når likningen blir lagt ut offentlig. I tillegg får vi 5 til 6 oppdateringer i året fra Skattedirektoratet.

Vi har kun adgang til å registrere det som på likningsattesten fremkommer som Alminnelig inntekt (post 3.4) og Nettoformue.

 • Alminnelig inntekt fremkommer etter å ha trukket fra alle fradrag.
 • I tillegg vil også ens egen ligning kunne være påvirket av eventuell ektefelles inntekts- og formuesforhold.
 • Det vil alltid være en forskjell mellom din bruttoinntekt og likningens alminnelige inntekt, men det er våre kunder klar over.

For å korrigere ligningstall manuelt behøver vi kopi av skatteoppgjøret for de årene de mener ikke er korrekt som dokumentasjon.

Dersom du fortsatt er i tvil om registrerte opplysninger er korrekte må du selv ta kontakt med ligningskontoret i din kommune.

Kredittsjekk deg selv

Du kan kredittsjekke deg selv og administrer din kredittsperre ved å logge deg inn på vår selvbetjeningsportal. 

Logg inn til Min side