Søk
Kundeservice

Ofte stilte spørsmål fra privatpersoner

Vi er her for å hjelpe deg. Se om du finner svar på dine spørsmål under.

Spørsmål & svar

Hvem som har foretatt kredittsjekk fremgår av den innledende teksten i gjenpartsbrevet.

  • På gjenpartsbrevet finner du adresse og telefonnummer til kunden, som selv må svare på hvorfor kredittsjekk er foretatt.
  • Kredittsjekk skal kun foretas ved et saklig behov.

Her finner du svar på flere spørsmål rundt Gjenpartsbrev

Du kan selv oppheve/slette en frivillig kredittsperre ved å logge inn på MIN SIDE

  • Frivillig kredittsperre innebærer at du ikke kan bli kredittvurdert. Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.

  • En kredittsperre forhindrer ikke ID-tyveri, men hindrer at kreditt blir innvilget dersom noen har blitt utsatt for ID-tyveri.

  • Du kan enkelt oppheve/aktivere din kredittsperre ved behov selv. Det er gratis.

Kredittopplysningsbyråene skal varsle deg dersom de skal registrere en opplysning om deg i kredittopplysningsdatabasen.

Varsel skal gis før opplysningene utleveres til den som ber om kredittsjekk. Du får da mulighet til å rette eventuelle feil.

Vi selger ikke kredittsjekk til privatpersoner.

For å få tilgang til kredittsjekk fra Bisnode Norge AS, kreves det at du er registrert som kunde hos oss med et foretak, samt at lovens krav til saklig behov er dekket.

Mer om kredittsjekk for bedriftskunder

Gjeldsregistret vil forebygge gjeldsproblemer.

Gjeldsregistrene er blitt opprettet på bakgrunn av Gjeldsinformasjonsloven (av 1.11. 2017, Barne- og familiedepartementet). Formålet er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer.

Finansforetak er pålagt å rapportere inn til disse registrene og bruke tilgjengelig informasjon ved innvilgelse av lån eller kreditt.

De 2 selskapene som til nå har opprettet gjeldsregister er:

Gjeldsregisteret AS    Norsk Gjeldsinformasjon