Blogg Foretaksdata og datakvalitet

Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

|

Hvorfor er god datakvalitet så viktig? Og hvordan oppnår din bedrift best mulig kvalitet på sine data? Vi gir deg 10 gode råd.

Derfor er datakvaliteten så viktig

Dataene i kundebasen er nøkkelen til gjensalg og mersalg. Bare gode kundedata er gode beslutningsgrunnlag. I kundebasen ligger mulighetene for god kommunikasjon med kundene – og dermed salg.

Datakvalitet er også viktig for å sikre korrekt distribusjon av varer/tjenester og ikke minst: Fakturering og innkreving av utestående.

Kvalitetsdata gir deg økt salg

Med kvalitetsdata kan du også vinne kunder tilbake, og ikke minst ligger det utrolige muligheter for innsikt: Hvem er mine kunder, hva er potensialene, hvor kan jeg lettest selge mer? Ingenting er mer lønnsomt enn fornøyde kunder.

Datakvaliteten er ikke god nok hvis:

1. Første gangs registrering er feil eller mangelfull.
2. Endringer ikke blir fanget opp. 60-70 personer bytter adresse hver time.
3. Selskapet har flere databaser som ikke snakker godt sammen.

Viktig: Kontinuerlig ajourhold. Et enhetlig kundebilde er viktig.

Slik forbedrer du datakvaliteten

Kvalitetssikring av kontaktdata innebærer at bedriften har gode rutiner som sørger for at en alltid leverer ”riktig kvalitet”. På den måten oppnår en også et optimalt forhold mellom egne kostnader og ytelse. Dette er kanskje en av de viktigste suksessfaktorene for å oppnå god datakvalitet.

10 gode råd for økt datakvalitet:

1. Forstå hvorfor og hvordan datakvaliteten påvirker bedriften.
2. Evaluer dagens informasjonsflyt mot hvordan du tror den vil være i fremtiden.
3. Rettferdiggjør datakvalitetens betydning opp mot ressursbruk.
4. Utarbeid og etabler regler og rutiner for bedriftens datastandard.
5. Sørg for at data hentes fra og ”benchmarkes” mot pålitelige kilder.
6. Integrer felles verktøy for hvordan data samles inn i bedriften.
7. Etabler kvalitetsmål for hvert datasett.
8. Etabler et ensartet databilde pr. kunde.
9. Etabler metoder for å oppdatere data i fastsatte perioder.
10. Pass på at kravene til datakvalitet ikke blir statiske, men følger bedriftens utvikling.

En testvask gir deg oversikt

De største feilene når det gjelder datakvalitet, og konsekvensene dette medfører, er som regel ikke så synlige. Kundene ser det derimot veldig godt.

Er du i tvil om databasen trenger oppdatering, eller lurer på hvilke muligheter som ligger i kundedataene: Gjennomfør en testvask.

En testvask vil på en enkel og rask måte gi en oversikt over tilstanden i kundebasen, og ut ifra dette kan vi anbefale veien videre til god datakvalitet.  

Det er 4 avgjørende punkter som må vurderes:

  • Dataenes korrekthet
  • Dataenes kompletthet
  • Dataenes tidsriktighet
  • Dataenes konsistens

Bisnode har verktøyene

Bisnode sørger for at dine data er mest mulig ”ship shape”, slik at du kan identifisere, rekruttere, utvikle, beholde og gjenvinne kunder. For å gjøre dette enkelt og effektivt, må en ha kontroll over det som er i databasen, det som legges inn i den og det som kommer i retur – i ett og samme system. Vi kaller det å ”hermetisere” data, og vi har en løsning som gjør dette.

Løsninger for oppdatering

Bisnode har også tjenester for å holde kundedata oppdatert gjennom vask eller overvåking, en oppslagsløsning som sikrer kvalitet i nye kundedata som legges inn (Pre-Match) – og en løsning som oppdaterer og legger på plass mest mulig informasjon der du får returer.

Aldri 100 prosent

Når Bisnode har gjennomført en vask, kan datakvaliteten regnes ut i prosent – og vi kan også angi nivåøkningen i kundens database. Én ting er likevel sikkert: Datakvaliteten vil aldri være 100 prosent. Bare etter én uke synker kvaliteten, og enda mer etter én måned. Å vaske om og om igjen er ingen god løsning. Løsningen er kontinuerlig ajourhold.

Motta siste nytt