Blogg Datadrevet markedsføring

Finn kraften i data – slik lykkes de beste

Riktig bruk av data kan hjelpe deg med å finne, vinne og utvikle kunder. På ANFO-konferansen «Datadrevet og direkte» på Latter ble det servert tydelige bevis på at data kan gi et grundig beslutningsgrunnlag og suksess i kommunikasjon, kundeservice og salg.

– Det er fortsatt mange bedriftsledere som tar viktige avgjørelse basert på magefølelsen. Det er skummelt, sa Liv Anne Holst, kommunikasjonssjef i Bisnode, og viste til undersøkelsen «Step up», utført av Kairos for Bisnode. Her avdekkes lederes største barrierer for å finne veien til bruk av data, og ta viktige avgjørelser om strategi, kommunikasjon og målrettet salg, basert på en god analyse.

– Ledere flest er handlingslammede. Når du skal gjøre enkle valg, så fungerer magefølelsen fint. Men ikke for store beslutninger om satsing og strategi, understreker Holst.

  • Én av tre har fortsatt ingen tanke om hvordan de kan bruke data og analyse i sin bransje i fremtiden. Det viser en undersøkelse som er gjort av Kairos for Bisnode.
  • 90 prosent av all data vi har tilgang på i dag, har tilkommet de siste to årene. 
  • 55 prosent av bedriftsledere er enige i at evnen til å bruke data blir en forutsetning for å vinne i markedet i 2030.

Se hele undersøkelsen «Step up».

– Ledere forstår viktigheten, med mange sliter med å komme i gang med å jobbe datadrevet, forklarer kommunikasjonssjefen. Skal du vite hvor du er og hvor du skal, trenger du verktøy for å navigere riktig.

Bare halvparten har kunnskap om digitalisering

Undersøkelsen viser at kun 51 prosent av toppledelsen vet hva digitalisering betyr.
– Det er urovekkende. Data er et ledelsesspørsmål. Det må bli en del av strategien, sier Liv Anne Holst. Mange er fortsatt i startgropa.

I en trappemodell for datadrevet modenhet viser undersøkelsen at 16 prosent opplyser at de henger etter, 27 prosent er nysgjerrig på å jobbe mer systematisk med datainformasjon, mens kun 25 prosent har full oversikt og struktur på sine data. 22 prosent opplyser at de tar de fleste beslutninger basert på data og analyse, og 17 prosent bruker data og analyse systematisk. 

– Tilgangen på data er ikke et problem. Det er evnen til å strukturere data og finne de diamantene som glitrer.

Thon Hotels og Nettbil var to av de som viste gode eksempler på at innhenting og strukturering av data har endret både retning og strategi. Kommunikasjonskonseptet «Thon tester» ble en vekker og et veiskille for hvordan Thon jobber med merkevarebyggingen og direktedialogen med sine kunder.

Brukernes egne erfaringer ble gull verdt, og ga et løft i digital trafikk og synlighet. Og ny og verdifull informasjon om kundene!

– Tenk holistisk!

Kathinka Sommerseth, markedsdirektør i Storebrand påpekte med tydelighet at vi må tenke mer holistisk på hvordan vi jobber med markedsføring. Vi må forstå helheten som kunden er en del av, og hva de er opptatt av.
Storebrand bruker mye data i markedsføring for å skape effekt.


– Vi må ta eierskap til teknologien og finne ut hvordan teknologien skal hjelpe oss på en best mulig måte, mener Sommerseth.

Personlig reise med Norwegian

Norwegian presenterte hvordan de har lykkes i CRM-arbeid for å bruke nyhetsbrev som en atferdsbasert kommunikasjonskanal. Data de allerede hadde ble nøkkelen til suksess for personifiserte budskap.

– Vi brukte først og fremst data vi hadde fra før. Timing ble en viktig faktor som vi kunne legge til, forklarer Cecilie Helland-Evebø, head of Customer Engagement, og viser til at konverteringsgraden økte med hele 92 prosent på utsendelser til kundene. Sammen med Kjetil Eik Løvlie, Head of Marketing Personalisation forklarte hun hvordan Norwegian metodisk har jobbet for å personalisere kommunikasjonen ved hjelp av data.

Magi i data for Entur

Ricardo Fjellheim, rådgiver i RED Tactic forklarte hvordan de sammen med Entur gikk systematisk til verks for å få folk flest til å se hvor enkelt det er å reise kollektivt. Bruk av data ble nøkkelen til å oppnå kommunikasjonsmålet, og viser hvorfor digitalisering er en viktig ingrediens i et kommunikasjonskonsept.

En stor jobb ble igangsatt for å finne et reisemønster for kunder som bor på utsiden av de store byene, og som ikke daglig er faste brukere av kollektivtrafikken i storbyene. Ved å parre Enturs data med tilgjengelig geodata og atferdsdata om eventer fra Ticketmaster, ble det magi.

– Kunder forventer personlig service

I Postnord er det gjort en stor satsing på kundeservice. Kristin Granlund, KAM i ProffCom

Og Amalie E. Vestbø, assisterende leder for kunderelasjon i Postnord viste hvordan de har jobbet med å øke servicegraden. Automatisering og digitalisering er avgjørende. Men:
– Vi som kunder forventer personlig service, og det er det bare vi mennesker som kan gi.

Stjel ideen!

Carsten Gunnarstorp i ANFO var innom jussen for personvern som en stor barriere; hva kan vi – og hva kan vi ikke gjøre med data i markedsføringen? Denne usikkerheten er ofte showstopper for mange markedsførere og ledere.

Han presentere ideen om å samle alle samtykker i én app, slik at brukeren selv kan administrere sine tillatelser til hvordan personlig informasjon blir brukt, og oppsummerte med åtte fordeler for brukeren og sju fordeler for annonsøren.

– Hvis noen synes dette er en god idé, så kan dere i beste fall stjele den, sa Gunnarstorp, og utfordret folk i salen til å «ta» og utvikle ideen videre.

Christian Werner Skovly i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen avsluttet med å forklare den viktige teorien: Hvilke krav og strategier gjelder for samtykker på nett i 2020.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt