Blogg Risiko og kreditt

Med nye D&B Credit får du intelligent risikostyring og kredittsjekk av 300 millioner foretak i 220 land

|

D&B Credit gjør at du kan si ja til flere kunder, ta bedre kredittbeslutninger og få full kontroll over din internasjonale kunde- og leverandørportefølje.

Solid datagrunnlag er avgjørende

Utfordringen for norske foretak med internasjonal virksomhet, er å tilegne seg informasjon om kunder, leverandører og samarbeidspartnere i andre land. Uten et solid datagrunnlag er det nærmest umulig å gjøre gode vurderinger og ta de riktige beslutningene.

D&B Credit er et nytt web-basert kreditthåndteringsverktøy som gir moderne finansorganisasjoner nye muligheter og bedre forutsetninger for å drive lønnsom virksomhet i hele verden.

Med D&B Credit står du langt bedre rustet til å:

  • Si ja til flere kunder ved hjelp av relevant global informasjon.
  • Ta trygge beslutninger med korrekte data og skarp analyse.
  • Få full kontroll over din portefølje og motta informasjon når noe endrer seg.

Verdens største database for kredittopplysninger

Hvordan kan vi være sikre på at D&B Credit vil gi deg beslutningsgrunnlaget du trenger for å minimere risikoen for tap – og samtidig si ja til flere internasjonale forretningspartnere?

– Det starter med Dun & Bradstreets globale database, som inneholder  kredittopplysninger om 300 millioner foretak i 220 land, sier Jochen Lindig, product manager i Bisnode.


Han er en av Europas ledende eksperter på det industriledende kreditthåndteringsverktøyet fra Dun & Bradstreet.

D&B er som kjent en sambeidspartner til Bisnode. Via denne databasen sitter Bisnode på informasjon om selskaper og bedrifter verden over, med en dekning ingen av konkurrentene kan matche.

Søk deg enkelt frem til relevant informasjon

Lindig påpeker at selv den største databasen i verden vil være verdiløs uten en solid programvare, som lar deg søke opp foretak og hente ut oversiktlige rapporter på en enkel og effektiv måte.

Kraftig søkemotor

– Én av de desiderte styrkene til D&B Credit er den kraftige, interne søkemotoren. Det virker kanskje som en liten detalj, men dersom du skal finne kredittopplysninger om foretak i eksempelvis Russland eller Kina, hvor språkbarrieren kan være en utfordring, er du avhengig av å kunne søke opp foretaket i databasen, kommenterer han.

– Hvis du ikke kan finne foretaket du vurderer å gjøre forretninger med, bør du heller ikke gå videre med avtalen. Vår internasjonale søkemotor gjør at du enkelt kan finne den informasjonen du trenger for å gå videre til neste steg i prosessen.

Standardiserte høykvalitetsdata på tvers av landegrensene

I sentrum for alt Bisnode foretar seg står datakvalitet, og databasen i D&B Credit er ikke noe unntak. For at du skal ha et beslutningsgrunnlag du kan stole på, er det ikke nok å ha enkel tilgang til store mengder data – du må også vite at dataene du tar beslutninger på grunnlag av er av høyest mulig kvalitet.

– Brukerne av D&B Credit må være trygge på at kredittinformasjonen de benytter er korrekt, nøyaktig og oppdatert. I tillegg må informasjonen være tilgjengelig i et standardisert format på tvers av landegrensene, understreker Lindig.


– Tilgjengelig foretaksinformasjon kan variere fra land til land, og det kan være en utfordring å identifisere et spesifikt foretak i enkelte deler av verden.

ID: Unik identitetskode på 300 millioner foretak

Som en del av kvalitetssikringsprosessen, har alle foretak i Dun & Bradstreets database et D-U-N-S®-nummer – en unik, internasjonal identitetskode som gjør det enkelt å identifisere et spesifikt foretak, uavhengig hvor i verden det befinner seg.

– Ved hjelp av D-U-N-S®-nummersystemet kan vi levere standardiserte, rene data av den høyeste kvalitet til alle våre kunder, fastslår Lindig.

SE VIDEO – om alt du kan bruke D&B Credit til:

Få et helhetlig inntrykk av dine forretningspartneres finansielle helse

Med Dun & Bradstreets analyser, score, nyhetsovervåking og varslingssystem, får du et komplett og helhetlig inntrykk av dine internasjonale forretningspartneres finansielle helse.

Sunnmøre, Berlin eller Shanghai: Ta en helsesjekk på dine kunder, leverandører og andre partnere – uansett hvor de holder til.

Når du henter ut rapporter om kunder eller leverandører, presenteres dataene på samme måte – uavhengig av hvor i verden selskapet du ønsker informasjon om befinner seg.  

Denne universelle utformingen gjør at du alltid vet nøyaktig hvor du finner den mest relevante informasjonen hver eneste gang du henter ut en rapport, noe som bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt av alt – fra onboarding av nye forretningspartnere og ivaretakelse av eksisterende forhold – til identifisering av faresignaler og vurdering av eksponering og risiko.

Intuitivt, dynamisk og tilrettelagt for videre vekst

D&B Credit er bygget opp etter våre kunders behov. Løsningen er enkel å implementere i eksisterende systemer, har et intuitivt og dynamisk brukergrensesnitt og er tilrettelagt for å vokse med kunden.

Vi har allerede inkorporert en rekke funksjoner våre kunder har etterspurt, og dersom du skulle ha behov for mer komplekse løsninger for kredittvurdering og risikostyring i fremtiden, skal systemet kunne tilpasse seg etter disse.

NYHET: D&B Credit Advantage

Denne høsten lanseres D&B Credit Advantage – et «add on»-system som gjør nye løsninger tilgjengelig i administratorpanelet.

Her kan man velge relevante tilleggskomponenter ut i fra selskapets behov, deriblant:

  • Egne, tilpassede kredittgrenser.
  • Account Recieveables – sammenlign din egen portefølje med D&B og se utestående fakturaer (både forfalte og ikke forfalte).
  • Failure Score – se sannsynligheten for at et foretak går konkurs de neste 12 månedene.
  • Paydex – se når et foretak i gjennomsnitt betaler sine fakturaer i forhold til forfallsdato.
  • Delinquency Score – finn sannsynligheten for at et foretak betaler sine regninger for sent de neste 12 månedene, sammenlignet med andre selskaper i det aktuelle landet.

Minimer kredittap og grip nye muligheter

D&B Credit samler alle de viktigste verktøyene du trenger for å få fullstendig kontroll på din globale kundeportefølje, ta smarte beslutninger, minimere kredittap og gripe nye muligheter.

Med nøyaktige og korrekte data, pålitelig scoring og analyser og et brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt, gir D&B Credit deg muligheten til å godkjenne flere globale kunder og leverandører, samtidig som du ivaretar risikobildet.

Ved å benytte deg av Dun & Bradstreets omfattende globale database, detaljerte kredittopplysninger, intelligente algoritmer og dyptgående kredittrapporter, har du alle forutsetninger for videre vekst og en sunn utvikling på det internasjonale markedet.

Prøv gratis!

D&B Credit er neste generasjons plattform for kreditthåndtering og risikostyring. Er din virksomhet klar for å ta det neste store steget? 

Prøv D&B gratis i 30 dager!

 

Motta siste nytt