Blogg Compliance

GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

|

Bisnode-rådgiver Arne Palm Rosness er ikke negativ til EUs nye personvernforordning. Han mener tvert imot det er på høy tid med et nytt lovverk for håndtering av persondata. Dette er viktig og riktig for alle i Europa.

Hvordan står det til med dine persondata?

Arne Rosness, BisnodeEUs nye personvernregler – GDPR (General Data Protection Regulation) – gjelder fra mai neste år, og den siste tiden har det blitt viet mye spalteplass til utfordringene norske selskaper står overfor når det nye regelverket for håndtering av persondata trer i kraft.

Du risikerer dagbøter på opptil 900.000 kroner

Ett tema som har fått spesielt mye fokus, er endringene i bøtene selskaper kan få ved eventuelle overtramp.

I henhold til dagens lovverk kan Datatilsynet sanksjonere brudd på personvernregelverket med dagbøter på opptil 900.000 kroner. Når det nye regelverket trer i kraft, kan en bedrift bøtelegges med så mye som 4 prosent av årlig global omsetning, med en øvre grense på 20 millioner euro.

Husk: GDPR gir deg også store muligheter

– Alle snakker om disse store bøtene, men hvorfor ikke se på mulighetene dette gir oss? 

De nye lovendringene bringer med seg et enormt potensiale, eksempelvis innen IT og datahåndteringsstrategi, mener Arne Palm Rosness, rådgiver for Datakvalitet og CRM i Bisnode.

– Dette er MIN bod. Kjenner du deg igjen?

Rosness har den siste tiden fått mange spørsmål fra kunder om GDPR og hvordan det vil påvirke dem. For å forklare sitt syn på de kommende lovendringene, har Arne en interessant metafor: Sin egen bod (bildet viser boden til Arne).

Jeg sier til kundene mine at GDPR er en unik mulighet til å rydde i boden, og utdyper:

– Boden representerer innholdet av alle data du har lagret. I dag er det mange som har en rotete bod – de har ikke helt oversikt over hva som ligger hvor, hva som kommer inn og hva som går ut. Nå kommer EU, den litt irriterende styreformannen i borettslaget og ber oss om å rydde opp.

Hva er fordelene med en ryddig bod?

En ryddig bod gir en god oversikt over hva som er lagret. Det gir mulighet for kategorisering, struktur og dokumentasjon. Du vil få innblikk i bruksområde og bakgrunn.

Dessuten vil det ofte dukke opp nyttige ting du ikke visste at du hadde. Med god oversikt vet du også hva du trenger – og like viktig: Hva du ikke trenger. Formålet med lagring av data er en viktig del av GDPR, og den er vanskelig å finne uten en god oversikt.

Hvilke data har du lagret – og hvor?

Rosness mener GDPR i all enkelhet handler om å få kontroll over hvilke data som er lagret hvor, hvem som har ansvaret for dette innholdet, hvorfor det lagres og rutinene for kvalitet – og identifisering av dataene.

– Du må lage et kart over boden din

Et selskap må kunne si til sine kunder: Dine data ligger der. De blir brukt sånn og sånn, og når de ikke lenger er i bruk, blir de slettet. Da følger du klare retningslinjer, og Datatilsynet har ingen grunn til å sanksjonere, forklarer han.

Et annet viktig punkt i den nye personvernforordningen er datasikkerhet. Kundene dine har rett til fullt innsyn, og må kunne være trygge på at informasjonen du har om dem er lagret på et sikkert sted.

– For å videreføre metaforen kreves det at du har lås på døra til boden din, og du bør ha overvåkingskameraer og alarmer slik at ingen kan bryte seg inn. Samtidig må du legge til rette for innsyn. Styreformannen og kona di skal kunne gjøre inspeksjon i boden, og da er det viktig at du har dokumentasjon på at alt ligger på rett plass.

Personalisering krever kontroll på egne data

– En av hjørnestenene for fremtidens markedsføring er personalisering. I dag er det mange selskaper som avstår fra å snakke individuelt til kundene sine fordi de ikke har kontroll på egne data. Det får de ved å følge GDPR, sier den erfarne rådgiveren.

Data governance er nøkkelen til å få orden

– Nøkkelen til å få orden i boden din er god data governance – du må ha kontroll over hvordan bedriften din tar vare på data internt. Hvor data oppstår og hva som blir levert fra eksterne kilder kompliserer dette bildet.

Data governance har av mange blitt nedprioritert i lang tid. Da blir denne ryddejobben litt tyngre, men som sagt det oppstår også flere muligheter.

4 markedsføringstrender som er avhengige av data governance

Rosness mener det finnes flere markedsføringstrender som er helt avhengige av god data governance. Han peker ut fire av de viktigste trendene:

1. Du må være relevant.

Du må forstå hva kundene dine har gjort, kjøpt, ment og tenkt. Du må kunne bruke denne informasjonen til å si: Hvis du liker denne, så vil du kanskje like denne også. Manglende innsikt og kunnskap om kunden gjør det umulig å være relevant.

2. Du må gjenkjenne og gjenspeile dine kundens verdier og holdninger.

Du vil ha et stort konkurransefortrinn om du kan fortelle kunder og media at du har full kontroll på kundedata. Si til kundene dine: Hos oss er dine data trygge. Vi synes det er viktig at du synes det er trygt at vi tar vare på dine data og bruker disse ansvarlig.

3. Du må benytte deg av avansert analyse og smarte algoritmer.

Dette er en trend som bare beveger seg i én retning, og som ikke vil bli borte, enten det dreier seg om kunstig intelligens, robotics, prediksjon eller andre former for avansert analyse. I markedsføring og forretningssammenheng må du kunne legge frem beviser før du tar beslutninger. Du kan ikke bare håpe på det beste. Uten en ryddig bod er du sjanseløs og vil ende opp med å kaste bort både tid og penger.

4. Du må omfavne digitalisering, automatisering og effektivisering.

Akkurat nå skjer det en ekstrem endring i næringslivet i hele den vestlige verden i forhold til automatisering. Ny teknologi og nye muligheter innen data og IT gjør det ekstremt mye enklere og billigere å ta i bruk automatiserte løsninger. Vi må yte mer på kortere tid og skape større verdier, og da er automatisering svaret. Men denne automatiseringen kan ikke skje dersom ikke du har kontroll på datastrømmene dine.

Er du klar for fremtidens salg og markedsføring?

– Dessverre er fremtidens salg og markedsføring en utopi for mange, nettopp fordi de ikke har kontroll på dataene sine, eller kompetanse til å implementere eksterne data. Med innføringen av GDPR vil disse selskapene få det de trenger for å følge med på utviklingen i markedet, sier Rosness.

Derfor er GDPR en forretningsmulighet: En oppsummering

EUs nye personvernforordning vil utvilsomt føre til betydelige omveltninger i måten mange norske bedrifter og selskaper lagrer, håndterer og utnytter data. Men når alt kommer til alt handler det enkelt og greit om å ha en sikker og oversiktlig datalagring.

Ved å møte de nye kravene som stilles av GDPR vil du få:

  • En bedre og mer effektiv oversikt over egne data.
  • Et bedre kundebilde – som gir nye muligheter for mersalg og oppsalg.
  • Bedre grunnlag for å møte og utnytte nye markedsføringsmuligheter og trender.
  • Økt analytisk kapasitet og effektivitet – og dermed kortere time-to-market.

Økt demokratisering av data og innsikt

– Ved etterlevelse av GDPR får bedriftene økt kompetanse om egne data. I dag er det fremdeles slik i mange bedrifter at det kun er én eller to IT-medarbeidere som har den nødvendige kompetansen innen datahåndtering. Den nye forordningen vil føre til en intern demokratisering av data og innsikt. Det stilles krav til at flere i organisasjonen må forstå hvilke data bedriften sitter på, og den innsikten er i seg selv en god forretningsmulighet, avslutter Arne Palm Rosness.

Trenger du mer informasjon om GDPR – og hvordan du kan rydde i boden din?

Ta kontakt med Arne Palm Rosness i Bisnode.
E-post: arne.rosness@bisnode.com Mobil: 93 42 87 38.

Motta siste nytt