Blogg Compliance

Slik vil GDPR forandre din markedsføring.

|

Data samles inn stadig raskere. Dette gir bedre produkter, mer nøyaktige markedsundersøkelser – og høyere avkastning på markedsføringskampanjer.

Det er ikke overraskende at markedsførere over hele verden er opptatt av EUs nye personvernforordning (GDPR). Og nå begynner det å haste.

GDPR vil forandre din markedsføring

Data er avgjørende for vellykkede kampanjer og for å identifisere målgrupper. De nye reglene vil ha virkning på hvordan data samles inn og brukes av bedrifter som betjener EU-borgere.

Når loven trer i kraft, må markedsføringsansvarlige finpusse sin tilnærming og revurdere sin strategi.

Hvordan påvirker GDPR markedsføringen?

GDPR nærmer seg. Den nye loven trer i kraft 25. mai 2018 i EU. Loven blir implementert i Norge noe senere, trolig 1. juli.

Loven vil forandre måten markedsførere identifiserer og kontakter prospekter – og hvordan virksomheter lagrer, behandler og håndterer enkeltpersoners data.

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

Store bøter

Alle bedrifter i EU – eller som behandler data fra EU-borgere, må følge reglene. Hvis man unnlater det, kan det resultere i bøter på opptil 20 millioner Euro eller fire prosent av selskapets globale årsomsetning. Likevel har over 15 prosent av virksomhetene ikke gjort noe med dette.

Bedre beskyttelse

Målet er å gi bedre beskyttelse, transparens og klarhet når det gjelder EU-borgeres persondata. Bedrifter må ha samtykke for å kommunisere med kunder, implementere robuste sikkerhetsrutiner og rapportere databrudd innen 72 timer.

I skuddlinjen

Markedsføringspraksis er i skuddlinjen til disse forskriftene. Markedsførere må endre sin tilnærming til profilering, kontraktsinngåelser, databehandling, samtykke og andre aspekter som faller inn under GDPR. De må også kunne slette data på forespørsel.

Tilpasninger eller revisjon

For noen virksomheter kan GDPR bety at det bare gjøres tilpasninger av eksisterende prosesser. For andre vil det være nødvendig med en fullstendig revisjon av databehandlingen. Det er viktig både å forstå – og å følge reglene.

Hindrer ikke markedsføringen

Data gir innsikt i prospektene, avslører informasjon om hva kundene ønsker – og hvor sannsynlig det er at de kjøper dine produkter. GDPR beskytter personopplysninger. Men dette betyr ikke at dét vil hindre markedsføringen.

Ingen byrde

Bedrifter som følger reglene og viser samfunnsansvar, vil blomstre. Tenk på GDPR som en utvikling i databeskyttelse og ikke som en byrde.

GDPR er basert på kjerneprinsippene for god markedsføring: Transparens, rettferdighet, sikkerhet, nøyaktighet og respekt for enkeltpersoners rettigheter.

Når man forstår reglene, kan markedsføringsarbeidet tilpasses. Her er noen punkter som markedsførere bør merke seg:

Samtykke må være gitt, ikke antatt

Stilltiende samtykke vil ikke lenger være et alternativ. Personer (som er registrert) må eksplisitt tillate at deres personlige data blir samlet inn og behandlet.

Bedre med interesserte kunder

Selv om dobbel tilmelding ikke er nødvendig, er det anbefalt. Det er bedre å ha et lite antall interesserte abonnenter – enn tusener som knapt kan huske at de meldte seg på listen.

Markedsførerne må informere kundene om hvordan dataene vil bli brukt. Registrerte personer må når som helst kunne trekke tilbake samtykket.

Et eksempel:

En kunde besøker et nettsted etter å ha sett en annonse, fyller ut skjemaet med navn og e-postadresse og laster ned den bestilte e-boken.

I henhold til GDPR kan man ikke lagre vedkommendes kontaktinformasjon eller sende mer markedsføringsinformasjon via e-post, nyhetsbrev eller på annen måte. Når kunden har mottatt e-boken hun/han bestilte, er jobben gjort.

Hvordan utvide kundelisten?

For å holde kontakt med prospektene, bør man bruke dobbel tilmelding for aktivering.

Du kan for eksempel ha en ekstra avkrysningsboks for å tegne abonnement. Forklar hvordan kundens data vil bli brukt. I utgangspunktet vil de som lastet ned e-boken ha mulighet til å krysse av på en ny boks, slik at de kan motta e-poster fra virksomheten.

Samme regler for sosiale medier

Markedsførere som ønsker å bruke e-postadresser for å bygge lister rettet mot sosiale medier, må informere de tilmeldte om dette. I tillegg er samtykke obligatorisk for direkte markedsføring.

Vær oppmerksom på de geografiske grensene

GDPR gjelder for alle bedrifter som har kontakt med EU-borgere, ikke bare bedrifter som befinner seg i EU. Dette betyr at hvis bedriften har base i USA, og man sikter på et globalt publikum som omfatter personer i EU, må man ha samsvar med den nye personvernloven.

OBS! Du må kanskje oppdatere og revidere kontrakter med leverandører og andre databehandlere som har tilgang til EU-borgeres persondata. 

Gi kundene dine rett til å bli glemt

Omtrent 90 prosent av virksomhetene tror det er vanskelig å slette kundedataLikevel er dette et av de viktigste kravene som kommer med GDPR.

Hvis dataene brukes til markedsføringsformål, må de kunne slettes på forespørsel. Det er et krav at man bruker en markedsføringsplattform som har komplett sletting. Markedsføringsledelsen er ansvarlig for at dette skjer innen én måned etter mottak.

Oppdatér retningslinjene for personvern

I henhold til den nye loven om personvern, må alle personvernerklæringer være lett tilgjengelige, transparente og skrevet i klartekst. De skal også inneholde viktig informasjon:

  • Hvordan persondata vil bli brukt.
  • Hvor lenge persondata vil bli lagret.
  • Detaljer om overføringer til tredjepart.
  • Retten til når som helst å trekke tilbake samtykket.
  • Informasjon om IP-sporing og informasjonskapsler.

Personvernerklæringer må gis når dataene innhentes eller første gang de blir brukt, men innen én måned – med mindre de er innhentet direkte fra den enkelte. I så fall må personvernerklæringer være tilgjengelige på det tidspunktet dataene blir innhentet.

Revurdér CRM-strategien

GDPR vil ha direkte innvirkning på bedriftens forhold til kunder og prospekter. Markedsføringsledere må revurdere hva slags data som samles inn, samt hvordan de lagres, behandles og overføres.

Sørg for at det bare samles inn nødvendig informasjon. Alle tiltak skal ha en juridisk grunn og en klar hensikt.

Data skal krypteres for å være sikre

Personvern og sikkerhet er avgjørende. Kontrollér at man ikke kan få tilgang til data uten godkjenning. Slett data som ikke er aktuelle og oppdater alle data som allerede finnes. For abonnementsskjemaer skal det bare spørres om det som er nødvendig. Vær oppmerksom på at markedsførere må ha et register over hvordan data innsamles og brukes.

Fokus på kundens opplevelse

GDPR skal ikke hindre bedrifter å vokse eller skaffe seg kunder. GDPR vil forbedre kundens opplevelse og skape en mer effektiv dataøkonomi. Det er viktig å fokusere på kundene og hva man kan gjøre for dem. Gi mulige kunder en grunn til å registrere seg på listen, kjøpe produktene og opplyse om sine persondata, slik at bedriften kan vokse.

Kunder vil motta noe

Folk er villige til å gi sin e-postadresse hvis de mottar noe tilbake, slik som en interessant e-bok eller en praktisk veiledning. Som markedsfører kan man lage en markedsstrategi som trekker kunder og får dem til å komme tilbake for mer.

Hver gang man sender ut noe, lanserer et nytt tilbud eller gir bort noe gratis, tenk på publikum og deres behov. Legg vekt på kvalitet fremfor kvantitet.

Få GDPR til å fungere

Vær kreativ i markedsføringen og legg arbeid i å forbedre reklamekampanjene. Dette vil føre til høyere klikkrate og økt prosent som reagerer, bedre målretting og flere salg.

Som markedsleder må du få GDPR til å fungere. Bruken skal ikke være påtrengende eller forvirrende for kundene, men rettferdig og transparent. Ved å følge disse reglene, vil man drive trygt, mens man øker kundenes tillit til bedriften.

Motta siste nytt