Blogg Risiko og kreditt

Gjeldsregister: Snart kan du hente ut gjeldsinformasjon på en trygg og effektiv måte

|

I 2019 blir Norges nye gjeldsregistre operative. Bisnode er klar med en løsning som vil forenkle prosessen med å hente ut gjeldsinformasjon.

1. november 2017 fikk Norge en etterlengtet gjeldsinformasjonslov, og nå har regjeringen gitt tre aktører konsesjon til å opprette hvert sitt gjeldsregister.

– Dette er noe alle i bank- og finansbransjen har ventet lenge på, og det vil være viktig i arbeidet med kredittkort og usikrede kreditter, sier Janne Jansen, salgsspesialist innen risk i Bisnode.

Janne Jansen, Bisnode Norge

I denne artikkelen kan du lese mer om:

1.  Formålet med Gjeldsinformasjonsloven
2.  Hva betyr loven for finansforetakene?
3.  Hvordan påvirkes forbrukerne?
4.  Bisnode som et forenklende mellomledd
5.  Kredittsjekk og gjeldsinformasjon i én enkelt handling
6.  Trygg, sikker og kostnadseffektiv leveranse

Gjeldsregister skal redusere problemene med for høy gjeldsgrad

Den samlede forbruksgjelden i Norge er i dag på over 115 milliarder kroner, ifølge Finanstilsynet. Og det blir stadig mer.  For fjoråret var veksten i denne type lån på 11,4 prosent. Året før var veksten på hele 15 prosent.

Gjeldsinformasjonsloven har som formål å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv registrering og utlevering av gjeldsopplysninger.

I tillegg håper man at det nye regelverket vil bidra til å forbedre kredittvurderingen som gjøres, samt forebygge gjeldsproblemer.

Barne- og likestillingsdepartementet håper dette tiltaket vil bidra til å få kontroll på den høye forbruksgjelden – og forhindre at gjeldsgraden i norske husholdninger fortsetter å øke.

Les også: Slik vil gjeldsregistrene fungere

Hva betyr gjeldsinformasjonsloven for finansforetakene?

Som nevnt er dette en lov som har vært savnet av mange i bransjen.

Ved å ta i bruk gjeldsregistrene får bank- og finansforetakene nå muligheten til å sjekke en lånesøkers usikrede gjeld, noe som vil føre til større nøyaktighet i kredittvurderingen av potensielle kunder.

Ordningen omfatter pr. i dag kun usikret gjeld, da dette er informasjon som ikke er tilgjengelig for foretakene noe annet sted. Mange ønsker likevel at gjeldsregistrene skal utvides til også å omfatte sikret gjeld.

Hvordan påvirkes forbrukerne?

Gjeldsinformasjonsloven oppfordrer også forbrukerne selv til å få bedre kontroll over egen gjelds- og kredittinformasjon.

Når et foretak henter ut gjeldsinformasjon om en potensiell kunde vil han eller hun få et varsel. Utover dette vil forbrukerne trolig ikke merke stort til innføringen av den nye loven.

Informasjonen fra gjeldsregistrene implementeres i kredittvurderingen av kunden, og vil derfor ikke kreve ekstra steg i søknadsprosessen.

Beslutningene vil tas like raskt som i dag, men vurderingene vil være tryggere og grundigere.

Les også: Hvilken betydning får gjeldsregisteret for deg som forbruker?

To registre skal være operative i 2019

Tre selskaper har fått konsesjon til å opprette sitt eget gjeldsregister. To av disse er nå under opprettelse:

•  Gjeldsregisteret (Evry)
•  Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge)

Les også: Evry står klar med gjeldsregister på forbrukslån

– Finansforetakene er pålagt å rapportere inn til disse gjeldsregistrene, og å hente ut og bruke tilgjengelig informasjon i forbindelse med innvilgelse av lån eller kreditt, forteller Jansen.

Den tredje konsesjonshaveren er Experian, som fikk konsesjonen nylig. Selskapet arbeider nå med utviklingen av sin egen tjeneste, men denne har ingen lanseringsdato på nåværende tidspunkt.

Bisnode som et forenklende mellomledd

I forbindelse med introduksjonen av de etterlengtede gjeldsregistrene mener Janne Jansen det er naturlig at Bisnode nå tar på seg en ny rolle for å sikre en trygg, sikker og kostnadseffektiv leveranse av gjeldsinformasjon til sine kunder.

Mens rapportering og innregistrering av gjeldsinformasjon skal skje til alle registre, kan finansforetakene fritt velge konsesjonshaver ved uthenting av informasjon.

Det er i dette segmentet Bisnode nå skal fungere som et forenklende mellomledd. I stedet for at våre kunder skal måtte koble seg opp mot et gjeldsregister, kan vi ta oss av denne prosessen.

Les også: Regjeringens nye gjeldsregler

Kredittsjekk og gjeldsinformasjon i én handling

– Innhenting av gjeldsinformasjon gjøres ofte i forbindelse med en kredittsjekk, en tjeneste vi allerede utfører for våre kunder. Ved å utvide spørringen slik at den inkluderer gjeldsregisteret kan vi nå også levere gjeldsinformasjon, utdyper Jansen.

Ved å utvide spørringen til å inkludere både kredittsjekk og gjeldsinformasjon kan du hente ut alle relevante kredittdata i én enkelt handling.

– Vil bidra til å effektivisere prosessen

I tillegg vil du motta all informasjon i et velkjent grensesnitt, og du vil derfor enkelt kunne finne frem til den informasjonen du ønsker.

– Dette vil bidra til å effektivisere prosessen med å bearbeide hver enkelt case, fastslår Jansen.

Trygg, sikker og kostnadseffektiv leveranse

Jansen oppsummerer med at Bisnodes nye og utvidede tilbud er utviklet for å sikre en trygg, sikker og kostnadseffektiv leveranse av kreditt- og gjeldsinformasjon til sine kunder:

1.  Kostnadseffektiv: Kutt kostnader ved å se på muligheten for å sende et felles gjenpartsbrev for kredittsjekk og gjeldsinformasjon.

2.  Sikker: Sikkerhet for at varsel om gjeldsinformasjonen kommer til rette person.

3.  Trygg: Du mottar informasjonen fra en kjent leverandør og i et kjent grensesnitt.

Les også: Kortene du ikke bruker, kan bli regnet som gjeld

Mer informasjon?

Motta siste nytt