Blogg Analyse og innsikt

Hvem er den norske elbil-kjøperen?

|

I 2018 var det 195.000 elbiler i Norge, hvorav 166.000 var eid av privatpersoner. Hvem er disse personene? Er det kun velstående, voksne menn fra Oslo Vest som kjøper elbil?

Data og analyser fra Bisnode viser at svaret er mer sammensatt. Subsidier og andre incentiver har ført til at mange nordmenn de siste årene har valgt elbil fremfor den vanlige "fossilbilen". I 2018 utgjorde momsfritaket på elbiler alene 6,7 milliarder kroner.

I mars 2019 ble det for første gang solgt flere elbiler enn vanlige fossilbiler. Totalt for første halvår i år så utgjør nå elbilene 63 prosent av nybilsalget.

Hvor bor elbil-kjøperen?

Flesteparten av disse bor i byene, med en overrepresentasjon i Oslo. Av alle de som har kjøpt ny bil i Oslo i år, så er det hele 82 prosent som har kjøpt elbil. Men det er også høye tall for andre fylker: Hordaland 74 prosent, Rogaland 71 prosent og Akershus 70 prosent.

I de nordligste fylkene er andelen elbil-kjøp mye lavere: Troms og Nordland 38 prosent og Finnmark 21 prosent.


Lotta Jacobsen Buckle, Senior Sales Specialist i Bisnode, snakket om Elbil-kjøperen på konferansen "Fremtidens Bilbransje 2019".

Livsfase og elbil

– Ser vi på hvor i livet elbil-kjøperne befinner seg, så ser vi at flesteparten av de som har kjøpt elbil i første halvår, befinner seg enten i "småbarnsfamiliesegmentet" eller i det "etablerte familiesegmentet", sier Lotta Jacobsen Buckle, salgsspesialist i Bisnode.

– Når vi ser på de to gruppene samlet, så står de for 58 prosent av elbilkjøpet. Så man kan trygt si at elbilen også er blitt en viktig familiebil i norske byer.

Bare menn som kjøper elbil?

Nei, kvinner har kjøpt færre elbiler, men prosentfordelingen mellom elbiler kjøpt og totalt biler solgt er omtrent helt lik for kvinner og menn.

Kvinner over 79 år kjøper også elbil

Interessant er det at det er solgt 20 elbiler til kvinner over 79 år i første halvår av 2019, samtidig som menn i samme aldersgruppe har kjøpt 120 stk.

Menn i alderen 30-39 år er overrepresentert av de som har kjøpt elbil i 2019, her er 77 prosent elbiler.

Det samme gjelder for kvinner. Kvinner i alderen 30 – 39 år den gruppen med høyest prosentandel av elbilkjøp.

Les også: OMG Oculos og Bisnode treffer kundene med unike, personlige tilbud – når det er relevant

Eier fossilbil i tillegg

De som har elbil er i stor grad familier med høy inntekt, som også eier flere biler. Vanligvis eier de en fossilbil i tillegg til en elbil.

Det er ganske liten andel av bileierne i den laveste inntektsgruppa som eier en elbil.

Høy utdannelse

Elbilkjøperen er også overrepresentert i gruppen av nordmenn som har Universitets- eller høyskoleutdannelse, viser tallene fra Bisnode.

Les også: Hvem er egentlig Tesla-kjøperne?

Den norske elbilpolitikken gir mange elbiler

"Elbilpolitikken stimulerer både til kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkningen som tjener best, som får mest økonomisk glede av disse fordelene. Det er 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt," skriver SSB.

 

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt