Blogg Analyse og innsikt Datadrevet markedsføring

Hvordan forholde seg til reglene om personvern?

|

Ifølge Den Store Annonsørrapporten fra 2019, gjennomført av ANFO, er en sterkt økende andel av annonsørene bekymret for hvordan de skal forholde seg til reglene om personvern. Bommer du her, kan det få store konsekvenser.


Hele 63 prosent av annonsørene som har deltatt i undersøkelsen bak Den Store Annonsørrapporten, er bekymret for hvordan de skal forholde seg til reglene om personvern.

Dette er en økning på ti prosentpoeng fra i fjor, og viser at vi har en vei å gå hva gjelder bevisstgjøring av viktigheten av gode rutiner for dataen som samles inn.

– Konsekvensene kan i verste fall bli katastrofale, både i forhold til omdømme, merkevarebygging og økonomi, dersom du blir ilagt bøter fra datatilsynet, sier Roksana Moore, Personvernombud i Bisnode Norge.

Oppsøk informasjon og hjelp

Den tidligere universitetsprofessoren innen IKT- og personvernlovgivning er blant landets fremste eksperter på personvern, og jobber daglig med problemstillinger rundt temaet. Hun er klar på at løsningen ikke alltid nødvendigvis er så langt unna.

– Først og fremst finnes det mye god informasjon på datatilsynets nettsider, så du kommer langt med å gjøre en innsats på egenhånd, sier Moore.

Tips: Se datatilsynets sjekkliste for virksomhetens plikter og oversikt over de grunnleggende personvernprinsippene.

Skulle du likevel føle at denne informasjonen ikke er tilstrekkelig, eller at du sitter igjen med en problemstilling du ikke finner en tilfredsstillende løsning på, bør du oppsøke bistand.

– Vi i Bisnode har mye kompetanse på - og lang erfaring med - datasikkerhet og personvern. Vi bistår ofte med en overordnet kartlegging av virksomheters bruk av data, samt gir råd om nødvendige tiltak for å sikre at det opereres i tråd med lovverket, sier Roksana.

Sikker markedsføring

For at virksomheten din skal kommunisere optimalt, eller eventuelt avstå fra å kommunisere der personer har reservert seg, er det viktig at informasjon om kunder og mulige kunder er i tråd med loven og holdes løpende oppdatert.

– Både når det gjelder god markedsføring og etterlevelse av personvernloven, har Bisnode løsninger som gjør arbeidet enklere. På denne måten kan du føle deg tryggere på at du ikke plutselig snubler, sier Moore.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt