Blogg Analyse og innsikt Risiko og kreditt

Roboter erstatter 7.000 manuelle timer og gir deg raskere tilgang til regnskapstallene

|

I år vil robotisering gi tidligere regnskapstall. Bisnode har erstattet 7.000 manuelle timer med fem roboter. Det vil gi kundene raskere tilgang til fjorårets regnskapstall – og mer presise tall.

Konkursbølge

– Vi ser en konkursbølge i Norge så langt i år. Det gjør at det blir ekstra viktig for kundene våre å få informasjon om sine kunders økonomi så tidlig som mulig, sier Kari Mette Berg Almskog, som er direktør for forretningsutvikling i Bisnode.

Derfor er hun ekstra glad for at analyseselskapet i år vil levere fjorårets regnskapstall langt tidligere enn tidligere.

Det kan Bisnode takke datamaskiner og robotisering for.

Roboter erstatter gigantisk manuelt arbeid

Hvert år leverer 350.000 norske bedrifter årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Selv om selve regnskapet forteller mye, ligger mange interessante tall «gjemt» i noter og årsberetninger. Derfor må også disse tallene inn i Bisnodes rapporter.

Det har i alle år gitt hele bransjen en utfordring: Mens selve hovedregnskapet leveres videre som tabeller, sendes nemlig notene og årsberetningene kun som bildefiler.

Til nå har studenter i Bodø gått gjennom alle disse filene og plottet de sentrale tallene manuelt – et arbeid som har krevd 7000 arbeidstimer og tatt måneder å få ferdig. I år vil fem roboter gjøre jobben.

Les også: Big data: Slik går du fra dumme data til smarte beslutninger

Gir raskere og mer presise tall

– Robotene arbeider ekstremt mye raskere enn mennesker. Og de jobber 24/7. Det betyr at vi nærmest ikke vil ha etterslep, selv midt på sommeren når flertallet av årsregnskapene kommer, sier content manager Kenneth Svartvatn i Bisnode.

Han og Kari Mette Berg Almskog er ikke i tvil om at dette vil gi stor gevinst, både for selskapet og ikke minst kundene.

– I år vil vi komme med tallene mye tidligere enn resten av bransjen. Og de vil inneholde både regnskapstall og tallene fra årsberetningen, sier hun.

I tillegg vil robotiseringen gi mer presise data.

– Mennesker gjør feil. Og de tenker ulikt. Kari Mette og jeg kan for eksempel tenkes å kategorisere en revisorbemerkning ulikt, selv om reglene egentlig sier hvordan de skal registreres. En robot vil gjøre det likt hver gang, og alltid etter reglene, sier Svartvatn.

Svært krevende å lære opp robotene

Når Bisnode nå automatiserer en av årets mest arbeidskrevende oppgaver, er det et resultat av mange timers utvikling, testing og mer utvikling hos samarbeidspartneren Differ.

– Deres første antakelse var at dette ville være enkelt å få til teknisk. Det var det absolutt ikke. Nå omtaler de det som et veldig komplekst og krevende prosjekt, sier Berg Almskog.

Årsaken er at notene til årsregnskapet kan stå i hvilken som helst rekkefølge og plasseres hvor som helst i dokumentet. Dermed ble det en stor utfordring å finne metoder som robotene kunne bruke til å identifisere riktige tall – og et omfattende arbeid å lære dem opp.

– I hele vinter har vi kjørt tester med fjorårets data som grunnlag, og gått gjennom alt manuelt etterpå. På den måten har vi kunne trene opp robotene, slik at de nå leverer enda mer presise tall enn bransjen har klart tidligere, sier Kenneth Svartvatn.

Etter et halvt år med slik datatrening kan Bisnode nå sette den nye løsningen i full drift.

Robotene kan ta over flere prosesser

For Bisnode vil ikke robotiseringen slutte med årsregnskapene. På sikt vil også andre datasett bli prosessert med denne teknologien, med mer presise data som resultat.

– Vi har jo kjøpt disse robotene. Regnskapstallene vil bare gi dem full sysselsetting i sommermånedene, men vi ønsker å ta dem i bruk også resten av året, sier Kari Mette Berg Almskog, som også ser en annen fordel av utviklingsprosjektet de nå har vært gjennom.

– Også våre kunder har manuelle prosesser som de gjerne ønsker å automatisere. Nå har vi nyttig kunnskap slik at vi kan rådgi dem, sier hun.

Mer informasjon?

Vil du vite mer om hvordan robotisering kan forenkle og erstatte ulike prosesser i ditt foretak?

Vennligst kontakt Kari Mette Almskog.
Mobil: 90 19 18 18, tlf.: 22 45 90 00
E-post:
 kari-mette.almskog@bisnode.com

Hva er egentlig robotisering?

La oss begynne med roboter. Et dataprogram som kalles en «robot» er en måte å automatisere repeterbare oppgaver som ofte er basert på regler.

Dataprogrammet gjør det samme som mennesker; det henter informasjon fra flere systemer, setter det sammen, gjør noen beregninger, tolker informasjonen og leverer resultatene og beslutningene til andre systemer eller til mennesker. Robotisering skjer når manuelle eller repeterende oppgaver overtas av roboter.

Motta siste nytt