Blogg Analyse og innsikt Datadrevet markedsføring

Kundeinnsikt er nøkkelen til å forstå fremtiden bedre

|

Med god kundeinnsikt kan du forutse fremtiden bedre – og dermed vite hvordan du kan treffe kundene mer presist og øke salget.

Krevende marked

– Innsikt og kunnskap om kundene er en forutsetning for å lykkes i dagens krevende, digitale marked, sier Thomas Horn, leder av CRM og kundelojalitet i Carat. Carat er et av verdens ledende mediebyrånettverk og inngår i Dentsu Aegis Network.

God kundeinnsikt gir deg økt salg

– Ved å ha kunnskap om hvem kundene er, hva de kjøper, hva de foretrekker, holdningene deres og mulige fremtidige veivalg, kan man tilby både riktigere produkter til nye kunder og få de eksisterende kundene til å kjøpe mer av den produktporteføljen som foreligger, poengterer Thomas Horn. – Uten denne kunnskapen vil resultatene på bunnlinjen bli vesentlig dårligere.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

Digitale data røper hvordan du vil oppføre deg i fremtiden

Bedre tilgang på digitale data gjør at man i dag kan forutsi hvordan personer kommer til å oppføre seg i fremtiden. 

Ved hjelp av smarte analyser kan man finne ut hvilken bil du kommer til å kjøpe – eller hvor du kommer til å flytte neste gang. 

Dette er verdifull informasjon for markedsførere, som dermed oppnår større kundeinnsikt. Den nye kunnskapen gjør at man kan skreddersy og tilpasse tilbudet til kundene enda bedre enn tidligere.

Er du salgssjef? Da er det viktig å forstå din egen kundebase

– Det er viktig å analysere og forstå sin egen kundebase. Samtidig må man kunne oppdatere denne med basisinformasjon og verdiøkende opplysninger. Jo mer informasjon man kan berike en kundebase med, desto bedre vil man kunne forstå kundene – og dermed gjøre kommunikasjonen og dialogen mer relevant, sier Horn.

4 enkle tips for å analysere kundedata:

  • Start med å identifisere spørsmålene som er viktige for ditt foretak. Hvilke utfordringer og mål har dere?
  • Vurder om dere har et riktig bilde av kunden. Tilpasset kommunikasjon er viktig.
  • Tenk på fremtiden. Kundene blir eldre.
  • Sørg for å dele opp målgruppen på riktig måte. Kanskje du bør tilby ulike løsninger?

Slik kan du forutse endringer hos dine kunder

Et rikt tilfang av kundedata, kombinert med en god analyse, vil gi et større og mer nyansert bilde av kunden. Du kan med større sannsynlighet forutse endringene i kundenes behov og dermed tilpasse dine fremstøt mer presist.

Ikke ta raske konklusjoner

Det er mange måter å oppnå kundeinnsikt på. Thomas Horn poengterer viktigheten av å gjøre gode undersøkelser for å få innsikt om hvordan prospekter, kunder og markedet generelt forholder seg til endringer som skjer på produkt- og/eller markedssiden. Han anbefaler sterkt å gjøre en grundig jobb.

Konklusjoner basert på antagelser og ukvalifiserte gjetninger fører sjelden til ønsket resultat. 

Det kan være lett å mene at man har en konklusjon før man faktisk har et reelt resultat.

Ta temperaturen i markedet

Den klassiske målgruppetenkningen er gammeldags og strekker ikke til når man vil nå dagens kunder. Kundene har større makt og tilgang til mer informasjon enn noen gang. Terskelen for å bytte tilbydere har blitt lavere. Kundelojalitet er død. Derfor må man i større grad ta temperaturen ute i markedet.

Les også: Big data: Slik går du fra dumme data til smarte beslutninger

Hvordan kommer du gjennom nåløyet?

– Kunder blir i dag overøst med reklamebudskap og kommunikasjon på en helt annen måte enn før. 

Uten en relevant og treffsikker kommunikasjon, kommer man ikke gjennom nåløyet og får den oppmerksomheten som alle vi markedsførere er på jakt etter.

Har man ikke kundeinnsikt og dypere kunnskap om hvem kundene er og hva de er opptatt av, oppnår man heller ikke relevans i kommunikasjonen. Dette er vi i Carat og Dentsu Aegis Network svært opptatt av når vi bygger den gjeldende kommunikasjonsplattformen for våre kunder, sier Horn.

Skyter du spurv med kanon?

CRM-lederen legger til at man må brekke opp kundegrunnlaget så godt det lar seg gjøre, for å kunne kontakte og forhåpentlig påvirke kundene sine på en relevant måte.

– Dersom du ikke kjenner kundene dine, segmentene de er inndelt i, og hvordan ulik markedskommunikasjon kan føre til forskjellige handlinger i hver av grupperingene, skyter du spurv med kanon, avslutter Thomas Horn.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt