Blogg Risiko og kreditt

Kundelønnsomhet og risiko må styres – spesielt i utfordrende tider

|

Koronaeffekten har snudd opp ned på hverdagen til veldig mange virksomheter. For mange er det nå viktig å sikre bunnlinjen. Da er det ekstra viktig å få fram relevant og tidsriktig styringsinformasjon om kundene.

Basert på vår erfaring bør du stille deg følgende fire spørsmål om kundene dine:

  • Har vi tilstrekkelig informasjon om kundene våre og er kundedatakvaliteten god?
  • Har vi de riktige kundekategoriene til å kunne analysere kundene våre?
  • Hvor lønnsomme er kundene?
  • Hvilken risiko representerer kundene?

Et godt grunnlag

Når du har svarene på disse fire spørsmålene, har du et godt grunnlag for å forbedre kundebehandlingen, lønnsomheten og likviditeten din. I tillegg vil det sikre den «kundekapitalen» du har bygget opp over lang tid, og som skal være fundamentet når hverdagen igjen blir mer normal.

Gir støtte til beslutninger

Bisnode har sammen med BI Partner utviklet Kredittbarometeret, hvor en av modulene nettopp er å analysere kundelønnsomhet og risiko gjennom å koble interne data med kredittrisiko og kundeinformasjon fra Bisnode. Både Bisnode og BI Partner har lang erfaring med hvordan data, metoder, informasjon og teknologi kan å gi deg optimal beslutningsstøtte i krevende tider. 

Beriker data og analyserer kundene

For å gjøre ditt beslutningsgrunnlag best mulig, beriker BI Partner, sammen med Bisnode dine interne data og analyserer kundenes lønnsomhet og kredittrisiko.
En relevant og kriteriebasert inndeling av kunder muliggjør analyser av både kundegrupper og enkeltkunder, samt beregninger av kundenes estimerte livstidsverdi.

Forutsatt dataunderlag, analyseres dessuten utviklingen i nye, eksisterende, passive, tidligere, og tapte kunder – og din nåværende lønnsomhetsmodell kvalitetssikres. Ved behov, forbedrer vi modellen med relevant og kritisk informasjon relatert til dagens situasjon.

Analyseløsning, rapport og tiltak

Du får altså en dynamisk analyseløsning som enten kan leveres av oss eller baseres på verktøy og kompetanse som virksomheten din allerede har. Løsningen er basert på en kombinasjon av interne data og data fra Bisnode, og gir deg mulighet til selv å analysere og få større innsikt i sammensetning, lønnsomhet og risiko både før og under koronakrisen.

Du får også en rapport med forslag til nødvendige tiltak som er tilpasset kundegrupper og enkeltkunder basert på funn fra analysen – og forslag til kortsiktige tiltak for å forbedre styringen av lønnsomhet, risikoprofil, likviditet og kundeoppfølging. På denne måten kan bunnlinjen din bli så god som mulig også i tøffe tider.

Digitalt møte og veien videre

Vi tilbyr en uforpliktende gjennomgang av status, utfordringer og muligheter i et digitalt møte over en time som grunnlag for en mulig første leveranse som beskrevet.

Med utgangspunkt i møtet, vil vi kunne levere tilbud på en tilpasset analyseløsning som baseres på beste praksis, tilpasset de behov som ønskes løst. Dette vil normalt kunne gjennomføres innenfor en periode på 2 uker. I arbeidet vil vi i størst mulig grad benytte oss av informasjon, kompetanse og verktøy som allerede er på plass, supplert med informasjon fra Bisnode. 

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt