Blogg Compliance

Ny hvitvaskingslov i 2018: Har du nok informasjon for å møte de nye kravene?

|

Før 2018 er over vil Norge ha en ny hvitvaskingslov. Alle selskaper som er underlagt loven vil få strengere krav til å identifisere sine kunder. I tillegg vil det komme ytterligere, skjerpede krav til onboarding av nye kunder.

Har du tilstrekkelig informasjon om alle dine kunder?

I denne artikkelen tar vi for oss:

 • Utviklingen i hvitvaskingsloven.
 • Nye krav til innhenting av informasjon.
 • Den nye hvitvaskingsloven i fire overordnede punkter.
 • PEPer, sanksjonslister og reell rettighetshaver.
 • Bisnodes nye AML-løsninger.

Kampen mot økonomisk kriminalitet

15. april 2009 ble hvitvaskingsdirektivet vedtatt i Norge. Et av hovedformålene var å hindre økonomisk kriminalitet ved å pålegge finansnæring, banker og kredittselskaper spesifikke krav ved innhenting av informasjon om sine kunder .

Noen av disse kravene – som å finne rett person, personnummer og D-nummer – var relativt enkle å etterleve, men det var særlig ett problem som ble en utfordring for næringen i sin helhet: Hvordan finne de siste 25 prosentene av direkte eller indirekte eierskap?

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

Slik finner du eierskapsnøkkel og reell rettighetshaver

– Bisnode sto midt oppe i denne utfordringen, og vi utviklet en løsning som blant annet gjorde det enklere å regne ut eierskapsnøkkelen og å finne reell rettighetshaver (RRH). Dette er en løsning vi nå har levert til våre kunder i lang tid, forteller Richard Atleen, leder for salgsspesialistene i Bisnode.

Ny hvitvaskingslov som følge av internasjonal kritikk

De senere årene har kravene til etterlevelse av hvitvaskingslover økt i Europa, og ifølge evalueringer av Norge, gjort av OECDs gruppe mot hvitvasking av penger (FATF) i 1999, 2005 og 2014, er Norge på ingen måte en frontkjemper i kampen mot hvitvasking.

I den seneste evalueringen, fra 2014, fikk Norge tvert imot kritikk for en rekke forhold – blant annet manglende tilsyn ved handel av varer og tjenester.

– Jeg regner med at vi får en ny lov til høsten

På bakgrunn av denne kritikken, samt innføringen av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (AML-D4), opprettet regjeringen i februar 2015 et lovutvalg for å utrede hvitvaskingsloven fra 2009.

– Det nye lovforslaget hadde høringsfrist 1. april 2017, og skulle etter planen vedtas i løpet av høsten. Tidsfristen er blitt noe forskjøvet, men det er liten tvil om at lovforslaget vil bli vedtatt i løpet av 2018. Jeg regner med at vi får en ny lov til høsten, kanskje før, sier Atleen.

– Utfordringen blir å hente inn nødvendig informasjon

Atleen tror ikke den nye hvitvaskingsloving vil by på de helt store problemene for den norske kreditt- og finanseringsbransjen.

– Vi snakker om en bransje som er velinformert om hvitvaskingsloven, har en god struktur på plass allerede, med mennesker med høy kompetanse, og med en veldig god forståelse av hvitvaskingsproblematikken, forklarer han.

– Utfordringen blir å være oppdatert på hva kravene sier du MÅ gjøre, og hvordan innhente den nødvendige informasjonen du trenger for å etterleve de nye kravene.

Du må få på plass nye systemer, slik at du kan hente tilleggsinformasjonen loven krever på en enkel og effektiv måte.

Den nye hvitvaskingsloven i 4 viktige punkter

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 og den nye hvitvaskingsloven, som vil være på plass i løpet av 2018, er begge svært omfattende, men Atleen mener den på et helt overordnet nivå kan oppsummeres i fire enkle punkter:

 • Alle selskaper innen finansieringsbransjen skal ha et oppdatert og nøyaktig system på plass, basert på risikovurdering.
 • I dette systemet skal man kunne identifisere og autentisere sine kunder.
 • Du må kunne lagre informasjon i systemet.
 • Du må kunne skape en audit-trail som gjør det mulig å dokumentere oppslagene og søkene som er gjort.

– Du må kunne vise tydelig hva du har gjort fra identifisering til prosessen ble avsluttet. Det er viktig at du har alle timestamps, og at du har lagret alt av informasjon, understreker Atleen.

PEP? Sanksjonert? Reell Rettighetshaver?

Én spesifikk utfordring alle aktører i finansieringsbransjen vil stå overfor når den nye hvitvaskingsloven trer i kraft, er å hente inn all informasjon som trengs for å vite eksakt hvem de har som kunder.

 • Er personen en PEP (person i politisk utsatt stilling)?
 • Er vedkommende sanksjonert?
 • Hvilken sanksjonsliste står han/hun i så fall på?
 • Er personen en Reell Rettighetshaver?
 • Hvilken rolle har vedkommende i selskapet?

Dersom du er underlagt hvitvaskingsloven er dette spørsmål du må kunne besvare for å etterleve den nye loven, som stiller tydelige krav til identifisering av personer og selskaper.

– Til nå har det kun vært krav om å identifisere Reell Rettighetshaver og utenlandske PEPer bosatt i Norge. Når den nye loven trer i kraft, må alle nye kunder sjekkes opp mot PEP-informasjon og sanksjonslister. 25%-andelen vedrørende Reelle Rettighetshavere vil også endres.

Nå vil innslagsterskelen i større grad baseres på den konkrete risikovurderingen til den rapporteringspliktige, utdyper Atleen.

Stor etterspørsel etter moderne AML-løsninger

Bisnode har en lang rekke kunder som omfattes av hvitvaskingsloven, og vil oppleve en økende etterspørsel etter gode, moderne AML-løsninger som samler mest mulig informasjon i én og samme spørring – på ett og samme sted.

– Da vi utviklet vår AML-løsning i 2009, var det en reaksjon på det nye Hvitvaskingsdirektivet.

Siden den gang har vi jobbet kontinuerlig med å finne nye løsninger, holde oss oppdaterte på utviklingen i loven og bygge egne løsninger, slik at vi kan være agile når det kommer endringer i lovverket, forteller Atleen.

– Da Sverige fikk forsterkede krav 1. august 2015 visste vi at det var svært sannsynlig at det samme ville skje i Norge, og har derfor jobbet målrettet med å bygge en ny løsning som gjør det enklere å møte de nye kravene.

Denne nye løsningen er basert på kravene som stilles i høringsutkastet til det nye lovforslaget, samt kravene i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

– Vi sørger for å ligge ett steg foran

Bisnodes nye AML-løsning kombinerer sanksjons- og PEP-data og kvalifiserer denne informasjonen opp mot vår egen database for å minske antallet «false positives» – og øke kvaliteten på treffene du får.

– Fordi denne moderne løsningen er egenutviklet, er den veldig integrasjonsvennlig. Vi kan tilpasse den til spesifikke ønsker og behov fra kundene våre, og vi kan justere den i takt med loven.

På den måten sørger vi for å ligge ett steg foran, slik at kundene våre alltid har det beste utgangspunktet for etterleve kravene, sier Atleen.

Les også: Ny hvitvaskingslov er nå vedtatt 

– Ikke automatisk compliant 

Han er likevel rask med å understreke at det å bruke Bisnodes løsninger ikke automatisk gjør et selskap compliant i henhold til loven.

– Det er mange momenter som kreves for å etterleve kravene, men du kan være sikker på at dataen du får fra Bisnode er innenfor regelverket.

Vi forholder oss til hvitvaskingsloven og fungerer som en tilrettelegger for at våre kunder skal kunne etterleve deler av regelverket på en mer effektiv måte, forklarer han.

Få all nødvendig informasjon på ett og samme sted

Bisnode har i dag AML-løsninger for selskaper som gjør forretninger i Norge, i Norden og globalt – og på det globale nivået henter vi informasjon fra over 100.000 ulike kilder, deriblant 500 ulike sanksjons-, PEP-, black- og white-lister.

– Vi vil bistå våre kunder på best mulig måte og gjøre det enklere for dem å etterleve loven. Vi letter byrden med å finne nødvendig informasjon ved å gjøre den lett tilgjengelig, og presentert på en oversiktlig måte direkte i deres systemer eller gjennom vår web-app, forteller Atleen.

– Kort fortalt henter vi ut essensen av den svært omfattende hvitvaskingsloven og tilfører de dataene som næringen trenger for å etterleve deler av de kravene som loven pålegger, avslutter han.

Vi kan hjelpe deg med å bli AML-compliant

Vi vet hvor vanskelig det kan være å forstå juridiske krav og tolke dem riktig når det gjelder hvitvaskingsloven. Vi tilbyr deg derfor gratis rådgivning for å hjelpe deg å få bedre oversikt.

Motta siste nytt