Blogg Foretaksdata og datakvalitet

Er du klar over det store potensialet som ligger i dine Master Data?

|

Norske bedrifter ønsker å ta ut det forretningspotensialet som finnes i egne data. Arne Palm Rosness, ekspert på datakvalitet i Bisnode, mener potensialet er enormt for de som har et bevisst forhold til sine Master Data.

Er du klar for en helt ny datahverdag?

Innføringen av GDPR nærmer seg med stormskritt, og bedrifter i alle størrelser bør være godt igang med å tilpasse seg en ny datahverdag. Det nye EU-direktivet tvinger bedriftene til i større grad å fokusere på hvordan de bruker og håndterer informasjon. Samtidig ønsker stadig flere organisasjoner å kapitalisere nettopp på data.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

 • Hvor viktig det er å se helheten i et kundeforhold.
 • 12 viktige spørsmål for din datahåndtering.
 • Master Data er avgjørende i disse 6 forretningsprosessene.
 • Dårlig datakvalitet er dyrt. Svært dyrt.
 • Har 50 systemer, ingen av de snakker sammen.

Markedet hungrer etter innsikt

– Telenor, Telia, Schibsted og Allergruppen er eksempler på store selskaper som ser det økonomiske potensialet å tilby data i et marked som hungrer etter innsikt, sier Arne Palm Rosness i Bisnode.

Han mener den raske teknologiske utviklingen gjør at komplekse analysemetoder og verktøy, som tidligere var forbeholdt få og store aktører, nå er tilgjengelig også for mindre aktører og at disse etter hvert vil bli allemannseie.

Les også: GDPR – en unik mulighet til å rydde i boden

Ny teknologi gir deg mange spennende, nye muligheter

Den største utfordringen: Ifølge Rosness er det imidlertid én stor utfordring som må takles for å kunne utnytte disse mulighetene: Håndtering av Master Data.

– Master Data er kjernen i vår dataverden. En enkel huskeregel er at Master Data er dine viktigste data, og svært ofte er det snakk om kundedata, forklarer Rosness.

Master Data er forretningskritiske data som brukes på tvers av din organisasjon. Gode eksempler er kundedata, leverandørdata, og produktdata.

Dårlig datakvalitet er dyrt. Svært dyrt.

For å kunne kapitalisere på data og samtidig etterleve GDPR-regelverket, er bedrifter helt avhengige av god Master Data Management (MDM).

I 2009 gjorde analyseselskapet Gartner en undersøkelse av 140 selskaper, og konkluderte med et estimert økonomisk tap på i snitt 8 millioner dollar som følge av dårlig datakvalitet.

– Denne undersøkelsen er riktignok ni år gammel, men jeg er overbevist om at problemene er større i dag med tanke på veksten i mengden data de siste 10 årene, sier Rosness.

Utdaterte kjernesystemer

Dessverre har ikke Master Data Management fått den oppmerksomheten den fortjener fra norske selskapers toppledelse før de seneste årene. Resultatet er at mange selskaper har en data- og systemhistorikk som har blitt uhåndterlig og uoversiktlig.

– Store selskaper kjører fremdeles med gamle og utdaterte «kjernesystemer», som hverken tilfredsstiller dagens krav eller fremtidens muligheter, forteller Rosness.

Bad data is bad for your business.

– Ofte er forklaringen at det vil være for ressurskrevende å erstatte nåværende løsning. Men med tanke på farten på den teknologiske utviklingen, er det lett å se at dette ikke er et godt argument i et langsiktig perspektiv, tilføyer han.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

– Har 50 ulike systemer. Ingen av de snakker sammen

Rosness har også sett flere eksempler på bedrifter som har investert i det nyeste og beste på software-fronten uten å ha et tankesett om Master Data i bunnen.

– Jeg kjenner til bedrifter som har over 50 systemer i drift, der ingen av systemene snakker sammen overhodet. Disse bedriftene investerer i nye løsninger uten å slukke de gamle, noe som gjør at de enkeltstående forretningsprosessene som støttes av én spesifikk software forblir akkurat det – enkeltstående, utdyper han.

Viktig å kunne se helheten i et kundeforhold

Uten gode løsninger for samhandling blir forskjellige software-installasjoner stående alene, eller med begrensede koblinger til resten av bedriftens datasett. Det skaper et unødvendig hinder når man for eksempel ønsker å se helheten i et kundeforhold.

– Et vanlig eksempel på dette er kundeserviceløsninger som ikke «snakker» med CRM- eller økonomisystemet, kommenterer Bisnodes datakvalitetsekspert.

Datavarehusene sliter med få ressurser

En annen utfordring bedriftene må takle er «takt-skiftet» som har skjedd når det kommer til bruk av data, samtidig som at kravene på forretningssiden har økt.

– Datavarehusmiljøene sliter med få ressurser og møter liten forståelse og vilje fra ledelsen til å ta tak i helt grunnleggende problemstillinger, mener Rosness.

– De gjør det beste de kan for å imøtekomme etterspørselen etter data, innsikt og beslutningsgrunnlag, men har få eller ingen muligheter til å gjøre nødvendige strukturelle tilpasninger.

Dette skyldes som oftest at bedriftene, og ledelsen, ikke har hatt et bevisst forhold til sine egne Master Data.

Master Data kan gi deg svar på mange viktige spørsmål

Bisnodes datakvalitetsekspert mener at mangelfull håndtering av data er årsaken til en rekke utfordringer norske bedrifter og ledere møter på i dag.

Rosness har satt sammen en liste med viktige spørsmål, som kan være vanskelige å svare på uten god datahåndtering.

12 viktige spørsmål for din datahåndtering:

 • Bruker dere mye tid på tilrettelegging av data?
 • Mangler dere ofte beslutningsgrunnlag og fakta?
 • Har dere en overarbeidet IT- eller DV-avdeling, som gjør at det tar lang tid å få data til forretningsprosesser?
 • Har dere mange systemer som ikke snakker sammen?
 • Er det vanskelig å identifisere en kunde?
 • Har dere ulike «sannheter» og definisjoner på kunde, tall og produkt i forhold til avdelinger eller siloer?
 • Mangler dere kundeinnsikt?
 • Går dere glipp av muligheter på grunn av dårlig eller mangelfull datakvalitet?
 • Klarer ikke å følge hele kundereisen?
 • Mangler dere innsikt om kundeadferd?
 • Har dere lav kundetilfredshet (KTI)?
 • Har dere mistet tillit til enkelte software på grunn av mangelfullt innhold?

– Min påstand er at Master Data står helt sentralt i samtlige av disse utfordringene, sier Rosness.

– Forretningssiden må eie utfordringen

For å kunne ha kontroll på identifisering av kunder i alle prosesser, systemer, kanaler og siloer, kreves en helhetlig tilnærming til datahåndtering.

– IT-avdelinger og datavarehus må kunne støtte opp og bidra, men det er forretningssiden som må eie utfordringen, mener Rossnes.

Han understreker at det tross alt er ledelsen som setter premissene, og for å få på plass en helhetlig tilnærming til data er det derfor også ledelsen som må kunne svare på viktige spørsmål som:

 • Hvilke forretningsprosesser skal vi løse i dagens situasjon?
 • Hva vil kreves fremover?
 • Hvordan samsvarer dette med overordnede strategier selskapet har valgt?

Datahåndtering i ulike prosesser

Så hvordan påvirker datahåndteringen de ulike forretningsprosessene i din bedrift?

Arne Rosness har en liste med typiske eksempler på forretningsprosesser hvor han mener Master Data er helt avgjørende.

Master Data er avgjørende i disse 6 forretningsprosessene:

 • GDPR:
  For å kunne ha en god oversikt over hvor kundedata er, og hvordan de blir brukt.
 • DIGITALISERING:
  For eksempel i form av en automatisert og effektiv kundedialog i sanntid.
 • DATA SCIENCE OG ANALYSE:
  Enkelte selskaper bruker så mye som 90% av tiden til datatilrettelegging. Disse ressursene kan spares ved hjelp av økt sikkerhet i modeller og å utnytte nye metoder i forhold til blant annet maskinlæring.
 • DATAVISUALISERING:
  Selvbetjente analyseverktøy gir deg muligheten til å visualisere data, men dette krever et godt datagrunnlag.
 • MARKEDSFØRING OG SALG:
  God datahåndtering gir bedriften mulighet til å hele tiden være relevant, på grunnlag av god innsikt og evnen til å se hele kundebildet. Det vil også påvirke kundetilfredsheten.
 • PARTNERSTRATEGI:
  Master Data-håndtering åpner for muligheter til å utveksle innsikt, som gjør at man lykkes bedre sammen.

Gode data – en gylden mulighet

Master Data er på ingen måte noen lett utfordring å håndtere.
– Men den potensielle gevinsten er stor, og nå er tiden kommet for å ta tak i grunnfjellet i bedriften, mener Rosness.

Lovendringen og kravene som kommer med innføringen av GDPR, har ført til økt bevissthet og ressursbruk knyttet til organisasjonens data.

– Dette momentet gir deg en gylden mulighet til å strukturere og kapitalisere på dine Master Data, understreker Bisnodes datakvalitetsekspert.

– Og husk: Nedsiden og konsekvensene av å ikke håndtere dine Master data har også blitt mye større, avslutter Rosness.

Trenger du hjelp med dine Master Data?

Vennligst kontakt Arne Palm Rosness i Bisnode.
Tlf.: 934 28 738. E-post: arne.rosness@bisnode.com

Motta siste nytt