Blogg Risiko og kreditt

Slik tar du kredittsjekk og unngår tap på dårlige kunder

|

Noen av dine kunder er i ferd med å gå konkurs. Vil du vite hvem de er? Ta en kredittsjekk.

 • Unngå å tape penger på dårlige betalere.
 • Se hvilke kunder som er i ferd med å gå konkurs
 • Se hvem som har betalingsanmerkninger
 • Få bedre likviditet


Betalingsanmerkning: Det kan bli veldig dyrt å gi kreditt

I dag er ca. 63.931 aktive næringsbedrifter registrert med en betalingsanmerkning. Disse har en utestående gjeld på totalt 15,3 milliarder kroner! Hvor mange av disse står på kundelisten din?

Tre gode grunner for å kredittsjekke:

 •  80 prosent av alle kredittap kommer fra dine gamle, «gode» kunder.
 •  Nyetablerte bedrifter sliter ofte med dårlig betalingsevne. 4 av 10 er konkurs etter 3 år.
 • Kredittsjekk lønner seg: Ett eneste tap tilsvarer 20 ekstra salg


Last ned sjekklisten: 10 gode grunner for å kredittsjekke. 

Kredittvurdering av bedrifter og personer

Med våre løsninger kan du enkelt og hurtig via nettet kredittsjekke nye og eksisterende kunder. Du kan sjekke både bedrifter og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig.

Med en kredittsjekk får svar på disse 6 spørsmålene:

 •  Hvem har betalingsanmerkninger?
 •  Hvem vil betale det han/hun skylder meg?
 •  Hvilke kunder er i ferd med å gå konkurs?
 •  Hvor mye kreditt kan jeg gi denne kunden?
 •  Hvem av mine gode kunder i dag vil bli mine dårlige i morgen?
 •  Hvilke av mine kunder er i ferd med å gå konkurs?

Har du betalingsanmerkninger?

Dette avgjør om du får kreditt eller ikke:

I tillegg til et tall mellom 0 og 100 får du informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger registrert på deg. Disse opplysningene avgjør om du vil bli innvilget kreditt.

For å kunne kredittsjekke deg selv må du ha en mobiltelefon registrert på ditt eget navn. Telefonen må være tilgjengelig når du søker.

Informasjonen kommer som en tekstmelding – SMS. Sjekk deg selv her.


Når blir du sjekket?

Retten til å kredittsjekke deg som privatperson utløses når du kjøper en vare eller tjeneste og det inngår en form for kreditt i kjøpet. Kjøp av abonnementstjenester som telefoni, TV og/eller bredbånd innebærer at du blir kredittsjekket. Det samme skjer når du søker om lån eller kredittkort.

Søk jobb – bli kredittsjekket

Å kredittsjekke deg når du søker ny jobb, er blitt mer og mer vanlig. Men en arbeidsgiver har bare lov til å kredittsjekke jobbsøkere når tre vilkår er til stede:

1.  Den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon.
2.  Stillingen skal medføre et stort økonomisk ansvar.
3.  Kredittsjekk skal bare gjøres på søkere i sluttfasen av ansettelsesprosessen.

Kredittverdig? Klikk her og kredittsjekk deg selv for kun 49 kroner


Stabil lønn er viktig for din kredittverdighet

Stabil lønn er det beste rent kredittmessig, fordi både reduksjon og økning utover normal lønnsvekst teller negativt. En plutselig lønnsøkning medfører statistisk sett ofte et utgiftsnivå som man ikke klarer å betjene hvis man senere går ned i lønn.

Betalingsanmerkninger er verst

Betal i tide! Betalingsanmerkninger har størst negativ innvirkning på poengsummen du oppnår i en kredittsjekk. Og NB! Det er ti ganger så stor sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning hvis du har hatt en fra før, viser statistikken.

Score: Dette påvirker din kredittscore negativt

 • Betalingsanmerkninger: Ikke oppgjorte inkassokrav.
 • Insolvens eller gjeldsordning.
 • Store svingninger i inntekten indikerer en lite stabil økonomi.
 • Enkeltpersonforetak med betalingsanmerkninger teller negativt, fordi dette hviler på deg som privatperson.
 • Bisnode bruker likningstallene for det siste året, men ser på trender for de siste tre årene.

Motta siste nytt