Blogg Analyse og innsikt Foretaksdata og datakvalitet

Fra balansert til helhetlig målstyring: Nå kan du ta enda bedre og raskere beslutninger

|

Verden er kompleks og uoversiktlig. Å lede en bedrift i dag er komplisert. Samtidig har mengden av informasjon økt dramatisk.

Du har masse data om din egen virksomhet. Data som ligger i en rekke ulike systemer og databaser. Men du har trolig ingen real-time, komplett oversikt over bedriftens status pr i dag. Hvilke kunder tjener du mest på? Hvor bør du rette fokuset for å øke lønnsomheten? Hva bør dine selgere prioritere?

NYHET: Helhetlig målstyring, analytics og kundesentriske drivere i en og samme løsning

Business Intelligence Partner og Bisnode har sammen laget en avansert målstyringsløsning som gjør det mye enklere å ta gode beslutninger – basert på virksomhetsforståelse, analytics, kunstig intelligens og gode kundedata.

For deg betyr dette at du nå endelig kan få et komplett bilde av din virksomhet – med ferske, oppdaterte data hver dag.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

 • Fra balansert til helhetlig målstyring
 • Dette er fordelene med helhetlig målstyring
 • Derfor trenger du kundesentriske drivere
 • Dine egne data er fremtidens gull
 • Dette er forskjellen på helhetlig målstyring og tradisjonell økonomistyring
 • Hvilke drivere i din verdikjede må overvåkes?

Fra balansert målstyring til helhetlig målstyring

Den nye helhetlige målstyringsløsningen bygger på balansert målstyring, og får i tillegg frem dagens og fremtidens trender og utviklingstrekk.

Løsningen viser hva du kan og bør gjøre for kundene dine, og hvordan du konkret kan knytte kundene nærmere til deg.

Med kundesentriske drivere får du en uslåelig beslutningsstøtte som er enkel å bruke for alle dine ansatte. Ved å kombinere interne kundedata og data fra Bisnode oppnår du positive effekter for både eksisterende og nye, potensielle kunder.

Les også: Er du klar over det store potensialet som ligger i dine Master Data?

Gunnar Haugen, daglig leder i Business Intelligence Partner.

Oversikt over hver eneste kunde

– Med det nye løsningen tar kundene våre beslutninger basert på konkrete og ferske data, sier Gunnar Haugen, daglig leder i Business Intelligence Partner.

– Mange av kundene sitter allerede på enorme datamengder, men de trenger en løsning for å dra nytte av disse dataene.

Hver selger får beskjed om hva han/hun må prioritere

– Vårt løsning er så detaljert at det får fram hvilke kunder den enkelte selger skal prioritere. I tillegg kan salgsleder analysere, få innsikt og evaluere effekten av ulike markedstiltak. Dette får vi til med en kombinasjon av kundens egne data og data fra Bisnode, sier Haugen.

Karl Johan Haarberg, senior data scientist hos Business Intelligence Partner.

 Løsningen umulig uten Bisnode-data

– Løsningen ville ikke fungert uten data fra Bisnode, forteller Karl Johan Haarberg, senior data scientist hos Business Intelligence Partner.

– Da vi skulle bygge den nye løsningen for helhetlig målstyring, trengte vi å berike interne kundedata med eksterne data. Dette for at løsningen skulle gi bedre og raskere beslutninger rundt risiko og muligheter.

Les også: Slik øker du kvaliteten på dine kundedata – 10 gode råd

Kombinasjonen av interne og eksterne data øker datakvaliteten, gjør at modellene blir mer robuste og pålitelige – og legger grunnlaget for en datadreven virksomhet der kunden alltid er i fokus.

– Vi visste at Bisnodes databaser var perfekte for våre løsninger, og vi er glade for at vi nå har inngått et strategisk partnerskap med Bisnode for å levere tilsvarende løsninger til flere kunder, fortsetter Haarberg.

Derfor er helhetlig målstyring viktig

Muligheten til å styre en bedrift ut fra innsikt og god beslutningsstøtte har økt ettersom data og teknologi stadig gjør nye fremskritt.

Arne Rosness, rådgiver i Bisnode.

«Mavefølelse» og erfaring er godt å ha, men kommer ofte til kort i en omskiftelig og kompleks verden. Derfor er en videreutviklet form for balansert målstyring svært aktuell for mange norske selskaper, sier Arne Rosness, rådgiver i Bisnode.

Målstyring med god styringsinformasjon forteller deg hva som skjer i morgen

God styringsinformasjon er ikke bare hvordan bedriften gikk siste kvartal, den må også fortelle deg hva som skjer akkurat nå  og ikke minst hva som kommer til å skje i fremtiden.

– Nå kan du ligge minst et hestehode foran dine konkurrenter

Med god styringsinformasjon har du en konkurransefaktor som betyr at du kan ligge minst et hestehode foran dine konkurrenter.

Dette er helhetlig målstyring

Konseptet balansert målstyring (BMS) ble utviklet av Robert S. Kaplan og David P. Norton på begynnelsen av 1990-tallet. BMS er bygget opp med KPI-er rundt fire perspektiver:

 •  Finansielt
 •  Kunder
 •  Interne prosesser
 •  Læring og vekst

Deretter lages et strategisk kart som synliggjør sammenhengene mellom disse fire perspektivene. Slik får man et bedre innblikk i bedriften, enn man gjør med tradisjonell økonomistyring.

Business Intelligence Partner sine styringsløsninger bygger videre på dette og får fram trender og utviklingstrekk. I tillegg får man forslag til korrigeringer, muligheter til å følge opp tiltak og optimalisering av måloppnåelse.

Hva er driverne i din verdikjede?

Business Intelligence Partner sine styringsløsninger integrerer mange flere parametere og sammenhenger – enn tradisjonell BMS. De lager et overordnet styringsverktøy med utgangspunkt i hva som er driverne i verdikjeden.

Enklere å ta gode beslutninger

Interne og eksterne data sammenstilles, kvalitetssikres og presenteres på en svært enkel måte. Dette gir et felles beslutningsgrunnlag og bedre beslutningsprosesser.

Med helhetlig målstyring kan kundebehandling utføres raskere – med datadrevne beslutninger, og kundesentriske drivere sikrer at kunden alltid er i fokus.

Derfor trenger du kundesentriske drivere

Å være kundesentrisk handler enkelt og greit om å sette kunden i sentrum. Alt bedriften gjør skal handle om kundene – potensielle kunder, tidligere kunder, eksisterende kunder og fremtidige kunder. Når man skal vurdere resultater, bør man velge kundesentriske drivere.

Les også: 6 tips: Slik får du mer forretningsverdi ut av dine data

Hvilke drivere må overvåkes?

– Vår tilnærming er at vi ser på hva som driver hele verdikjeden, sier Karl Johan Haarberg. Og når vi velger hvilke parametere som skal overvåkes og/eller predikeres, ser vi alltid på de kundesentriske driverne, som for eksempel:

 •  Hva har vi på lager som kunden faktisk kjøper?
 •  Hvilke varer kjøper kundene ofte samtidig?
 •  Er enkelte varer mer populære blant kunder på et sted i landet?
 •  Hvor ofte og hvor mye handler kundene?
 •  Hvordan identifisere og behandle gode eksisterende kunder?
 •  Hvordan identifisere potensielt gode, nye kunder?
 •  Hvilke kunder og kundegrupper bør følges opp?

Bisnode leverer data for å utfylle de interne datasettene, blant annet demografi, geografi, kjøpekraft og kredittverdighet. Kombinert med bedriftens egne data og andre datakilder gir dette et meget detaljert overblikk. Dette brukes også til å forbedre datakvaliteten og virksomhetens resultater.

– Vi lager et dynamisk styringsbarometer.

– Når alle driverne er identifisert, bruker vi dataene til å lage et dynamisk styringsbarometer. Dermed blir det enklere å ta gode, riktige beslutninger, sier Haarberg.

Dine egne data er fremtidens gull

De fleste bedrifter har samlet mye data siden de startet, men dataene ligger ofte i ulike systemer og blir ikke brukt aktivt i driften.

I tillegg til å understøtte datadrevne beslutninger og kvalitetssikre data, innebærer også Business Intelligence Partner sine løsninger en forbedring av virksomhetens organisering og prosesser.

 Data er like viktig som omløpsmidler og anleggsmidler

– Vi løfter dataene opp som en viktig post i balansen. Data er et aktivum og er like viktig som omløpsmidler og anleggsmidler. Med den rette innsikten vet du akkurat hvilke kunder du bør bruke mer tid på, i stedet for å gjette. Plutselig vet du hvem du bør sende julekort til og hvem som bare var innom ved en tilfeldighet for lenge siden, forteller Gunnar Haugen.

Kunstig intelligens

Business Intelligence Partners styringsløsninger baserer seg blant annet på kunstig intelligens. Ved å bruke analytics og maskinlæring finner løsningen drivere, sammenhenger og tendenser i store datasett hentet fra kundens verdikjede, fra Bisnodes databaser og andre datakilder.

– God kommunikasjon fortsatt helt sentralt

Uansett hvor mye data du har, er man fortsatt avhengig av å forstå virksomheten og dens drivere. I tillegg må den interne dialogen være god. Samtidig er det mye enklere å ha en god dialog når du har stordata med høy kvalitet.

Dette gir muligheten for å anrette et helikopterperspektiv og lage styringsløsninger som betyr at kunden kan kommunisere godt på kryss og tvers av avdelinger.

Involverer alle ansatte

– En av styrkene til helhetlig målstyring er at det er mye enklere å kommunisere bakgrunnen for avgjørelsene som tas. Vårt helhetlige løsning tar dette videre og involverer de ansatte. Dette gir eierskap og samarbeid, som igjen gir bedre resultater, avslutter senior data scientist Karl Johan Haarberg.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt