Få orden på dataene 

Visste du at disse fem kategoriene kan åpne helt nye muligheter?

De fem kategoriene representerer helt unike identifikatorer som kan hjelpe til med å få kontroll på all informasjon som befinner seg på kryss og tvers av databaser og systemer i virksomheten.

For analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode er følgende utfordring velkjent: 

– Når dataene ikke er like i alle systemene, blir det slik at personer i ulike deler av organisasjonen vil sitte på forskjellige sannheter om én og samme kunde, sier hun.

De aller fleste bedrifter av en viss størrelse i Norge kan nok kjenne seg igjen i problemstillingen.

Løsningen er å etablere en felles fasit for hele virksomheten ved hjelp av Master Data Management. Dette er en metode hvor man bruker de samme grunnleggende dataene for å knytte sammen informasjonen i alle systemer og databaser.

– Man må ha strukturerte data i bunn for å kunne koble på ustrukturerte data, forklarer Almskog.

Når dataene ikke er like i alle systemene, blir det slik at personer i ulike deler av organisasjonen vil sitte på forskjellige sannheter om én og samme kunde.
Kari Mette Almskog, analysesjef i Bisnode
 
 
Master Data Management sikrer for eksempel at en kunde bare eksisterer med ett unikt kundenummer i alle sammenkoblede systemer i virksomheten. Samtidig må systemene utformes slik at all informasjon knyttet til denne kunden kan oppdateres samtidig alle steder.
 
– Strukturerte data gjør et system i stand til å ta vare på all informasjon. Uten master data blir det rett og slett vanskeligere å finne frem igjen til all denne informasjonen, sier Almskog.

Almskog understreker at måten organisasjonen håndterer data på til syvende og sist er et ledelsesspørsmål:

  • Det er ikke slik at for eksempel it-avdelingen alene kan stå for kvaliteten. Hele organisasjonen må være med.
  • Hele poenget med Master Data Management er nemlig å sikre god kvalitet på dataene i alle ledd.
  • At dataene alltid er oppdatert og knyttet sammen på riktig måte gjør det blant annet enklere og mer effektivt å overholde kravene i lovverk som EUs personvernforordning GDPR og markedsføringsloven.
  • God datakvalitet er også en forutsetning for å kunne utnytte mulighetene som åpner seg med digitalisering og automatisering.
  • Mulighetene for kryss- og mersalg og relevant kundekommunikasjon øker med høyere datakvalitet. Det samme gjelder mulighetene for å drive avansert analyse av for eksempel kundeadferd.
Ifølge Harvard Business Review og IBM koster dårlig datakvalitet amerikanske bedrifter alene nærmere 30.000 milliarder kroner i året - eller tre norske oljefond om du vil.

«Dårlige data er dårlig for virksomheten. Det går ut over overskudd og produktivitet. Det hindrer mulighetene for økt omsetning og kostnadsbesparelser. Det ødelegger kundelojalitet, forlenger tiden det tar å få produkter ut i markedet og gir grobunn for ineffektivitet og risiko», skriver konsulentselskapet Cap Gemini i en rapport om Master Data Management fra 2018.

«Ettersom virksomheter forsøker å oppnå et konkurransemessig fortrinn ved å tiltrekke seg og beholde kunder, bør økt kvalitet og anvendbarhet på dataene være førsteprioritet», heter det videre.

  Masterdata management gir:

Kvalitetsdata i samtlige forretningssystem

Korrekt informasjon i alle systemer

Maksimalt utbytte av kundedata