Risiko & kreditt Artikler

Fortsett å handle!

02 apr 2020

Å støtte samfunnet gjennom aktiv handel under Covid-19 krever tillit, samarbeid og sanntidsdata.

Covid-19 er her - nå og i overskuelig fremtid. Både mennesker og samfunnet trenger å komme til hektene igjen – raskt!

Data- og analyseselskaper har en vesentlig rolle i denne prosessen. Sammen må vi delta i dugnaden for å hjelpe samfunnet med å komme seg videre. Behovet for oppdaterte kredittdata i sanntid er viktigere enn noen gang. Vi må aktivere handel - ikke hindre det. En måte å understøtte dette på er ved å bruke kredittinformasjon.

Kredittscore og rating er mye mer enn historisk informasjon

En vanlig misforståelse er at kredittscore og rating bare baseres på historiske data. Selvfølgelig er også de historiske dataene fortsatt valide; bedrifter med solid økonomi og god likviditet har større sannsynlighet for å overleve denne krisen. Imidlertid er kredittmodellene basert på så mye mer enn historie.

Ta disse eksemplene: hvert 15. sekund er det en endring i betalingsatferd, hvert minutt registreres en betalingsanmerkning, hvert 5. minutt avvikles eller slås en virksomhet konkurs – samtidig startes mange foretak og hvert 15. minutt bytter et selskap eierskap.

Bisnode har i årevis samlet oppdatert informasjon fra tusenvis av kilder. Vi fortsetter å ta vårt ansvar og vil gi deg tilgang til disse dataene. Så lenge du lover å bruke den for å muliggjøre handel.

Sammen. Kan vi.

Scoremodeller basert på data, ikke magefølelse

Score- og ratingmodeller er de beste redskapene til å predikere mulige eller reelle mislighold – selv i mer usikre tider når risikonivået er høyere enn vanlig. Virksomheter med lav risiko og god økonomi har høyere sannsynlighet for å komme seg helskinnet gjennom en krise.

Vi følger nøye med på utviklingen av Covid-19 og hvordan det påvirker næringslivet – med et særskilt perspektiv på risikovurdering.

Vår tilnærming er som alltid datadrevet og vi gjør justeringer basert på oppdaterte data. Vi er fremdeles avventende med å justere score og rating manuelt ettersom dette kan akselerere en nedgang fremfor å styre risikoen. Med andre ord øker vi ikke risikonivået basert på magefølelse.

Vi overvåker også situasjonen daglig, etter bransje og marked, og vi samarbeider veldig tett med vår globale partner, Dun & Bradstreet.

Våre løsninger for kredittopplysning.

Hvor stor er risikoen blant dine kunder, leverandører og partnere? Våre løsninger for kredittsjekk og kredittovervåkning hjelper deg med å se risikoen før det kan være for sent.