I anledning NRKs innslag

Etter at NRK har uttalt seg om en kampanje utført av et politisk parti i valgkampen 2013, vil Bisnode uttrykke at metoden brukt i denne kampanjen er en replikasjon av en tradisjonell dørbankkampanje vanligvis brukt i valgkamper der offentlig data blir brukt.

Forskjellen var at istedenfor å finne geografiske områder gjennom opplysningstjenester, har vi funnet dette gjennom Facebook brukere. Bruken av data var i henhold til Facebooks terms and conditions og var evaluert av Bisnodes juridiske team.

Matchingen ble utført på et aggregert nivå, og ingen annen personlig data enn navn, fødselsdato og bosted ble brukt. 

Vi kan ikke uttrykke sterkt nok viktigheten av respekt for og den etiske bruken av personlige data. Bisnode åpner gjerne for en diskusjon rundt transparens og åpenhet om dette.

 

Abonner på Bisnode PULS