Må ta bakgrunnssjekk på Google

20 jan 2021

Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner. Men meglerbyråer og flere andre bransjer som er underlagt hvitvaskingsloven, har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken.  – Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», advarer Kari Mette Almskog. 

Eiendomstransaksjoner er en velkjent hvitvaskingsmetode hvor store beløp kan fremstå som legale pengetransaksjoner.

Pålagt å avdekke og rapportere hvitvasking 

Hvitvaskingsloven krever at bedrifter innen bank, finans- og meglerbransjen har elektroniske overvåkningssystemer for å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Disse er med på å rapportere dersom det avdekkes mistenkelige forhold.  

En umulig situasjon

Bisnodes analysesjef Kari Mette Almskog forteller til Dagens Næringsliv at hun er kritisk til at aktørene som skal avdekke hvitvasking ikke får tilgang til viktige folkeregistersøk.

Almskog mener yrkesgruppene som er omfattet av rapporteringsplikten settes i en umulig situasjon.

– Det hjelper ikke å sette opp en lov, hvis det utopisk å holde den, sier hun til Dagens Næringsliv.

De er blant annet pålagt å sjekke om en person alene, eller sammen med familiemedlemmer, eier 25 prosent eller mer i et aksjeselskap.

Les mer om: Slik fungerer hvitvaskingsloven

Ingen vil rapportere hvitvasking selv

– Hvem som regnes som nære relasjoner, er nøye spesifisert i loven. Du kan selvsagt spørre, men ingen har interesse av å rapportere opplysninger som kan avdekke hvitvasking, organisert kriminalitet eller terrorfinansiering, sier analysesjef i Bisnode til Dagens Næringsliv.

Analysesjef i Bisnode, Kari Mette Almskog, understreker at problemstilling gjelder for flere aktører i tillegg til eiendomsmeglere, for eksempel revisjonsbransjen. 

Bisnode er leverandør av de aktuelle dataverktøyene som det nå etterlyses tilgang til. Vår AML-løsning gir trygghet og effektiviserer antihvitvaskingsarbeidet for bedriftene. 

Les hele saken Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk i Dagens Næringsliv.

Skal se på regelverket

Finanstilsynet er tilsynsmyndighet for de aktørene som er pålagt rapporteringsplikt i hvitvaskingsloven. DN har stilt både Finanstilsynet og Finansdepartementet spørsmål om det er tilfredsstillende at Google-søk benyttes til bakgrunnssjekk, og om hvordan eiendomsmeglere kan gjøre fullverdig jobb når de ikke får tilgang til nødvendig verktøy.

I en generell kommentar svarer Finanstilsynet følgende:

På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet utredet spørsmålet om utvidet tilgang til Folkeregisteret for en rekke foretakstyper som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Finsanstilsynet sendte i november et forslag til høringsnotat til Finansdepartementet det det foreslås å åpne for at rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven gis tilgang til taushetsbelagt informasjon til Folkeregisteret. De foretakstypene du nevner er omfattet av forslaget, opplyser Jo Singstad som er senior kommunikasjonsrådgiver i Finanstilsynet.

Trenger du hjelp til å få gode rutiner på plass for etterlevelse av hvitvaskingsloven? 

Gratis rådgivning!

Gratis rådgivning

Vi vet det kan være utfordrende å få oversikt over juridiske krav og tolke dem riktig når det gjelder hvitvaskingsloven. Spesielt når du jobber på tvers av landegrenser og systemer. Vi tilbyr deg derfor gratis rådgivning for å hjelpe deg til å få bedre oversikt.

Bestill gratis rådgivning nå!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg så snart som mulig. Vi ser frem til å hjelpe deg!

Les mer om Personvern