Artikler Konkurs

18 prosent nedgang i konkurser i 2020

19 jan 2021

Hjelp fra staten bidro til at 18 prosent færre bedrifter gikk konkurs i 2020 sammenlignet med året før, viser tall fra Bisnode. Konkursraset mange spådde for koronaåret 2020, kan likevel komme i 2021.

2020 fikk altså ikke det raset av konkurser som mange forventet. Hvorfor ikke?

– Hovedårsaken var at den største konkursbegjæreren, Skatteetaten, var tilbakeholden med å begjære konkurs. Dette endret seg i midten av mai, uten at det ga særlig utslag på månedstallet for mai, forteller Per Einar Ruud, fagansvarlig for kreditt i Bisnode. Han presenterer en oppsummering av tallene for fjoråret.
Nøkkeltall for 2020:
  • Antall konkurser:18,1 prosentnedgang
  • Tvangsavviklinger:8,3 prosent økning  
  • Konkurser sammenlagt med tvangsavviklinger:12,8 prosent nedgang  

Staten reddet bedriftene 

2020 startet med en økning i rene konkurser i januar og februar på henholdsvis 5 prosent og 1,7 prosent. I mars slo koronaen inn og førte til en sterk nedgang på 25,9 prosent, som gjorde at konkurstallene for første kvartal lå 7,7 prosent under 2019. 

April viste en enda sterkere nedgang i konkurstallene på hele 35,9 prosent, og mai fulgte på med en nedgang på 26,9 prosent.   

Mindre konkurs, mer tvangsavvikling i 2020 

Trenden fortsatte året igjennom og august slo til med den største nedgangen i konkurser i forhold til 2019 med nedgang på hele 40 prosent. Desember kom også ut med en nedgang i konkursene (minus 4,4 prosent), med den laveste nedgangen siden koronaen slo inn i mars. Totalt for 2020, endte konkursene  en nedgang med 18,1 prosent.  

Tar vi med tvangsavviklingene, som økte med 8,3 prosent i 2020, fikk vi en nedgang i konkurser  totalt 12,8 prosent i 2020.  

Byggebransjen drar tallene ned 

Det er store forskjeller mellom de ulike bransjene. Hotell og restaurant peker seg fortsatt negativt ut på statistikken, men denne mest rammede bransjen endte opp med en marginal nedgang på kun 0,5 prosent i 2020, samtidig som gjennomsnittet gikk ned med 12,8 prosent. 

Per mai lå hotell og restaurant 19,1 prosent over fjoråret, men økningen har avtatt hver måned til og med desember. Med tanke på alt fokus på problemene i denne bransjen, er det overraskende at det ikke ble noen økning i det første korona-året.  

Av de tre største konkursbransjene, ligger tjenesteyting mest negativt an, med en nedgang på syv prosent, mens de to andre, bygg og anlegg, og detaljhandel, viser en nedgang på henholdsvis 18,9 prosent og 18,3 prosent. Det at største konkursbransje, bygg og anlegg, går så bra, har betydd mye for totaltallene.  

2021 blir et krevende år for bedrifter 

2020 ble ikke det konkursspekkede året som mange forventet. 2021 kan komme til å bli et ekstra hardt år for mange av landets bedrifter. Det er forventet at konkursene vil øke utover året. Dette begrunnes blant annet med at pandemien ser ut til å få effekt langt ut i 2021, på tross av vaksinering.

Mange bedrifter har dessuten måttet tære hardt på reservene og har utnyttet de mulighetene de har hatt for utsettelse på betaling av skatt og moms.   

– Myndighetenes hjelpepakker har blitt noe mer restriktive. Men vi ser at det er stort press fra både opposisjon og fra NHO og andre interesseorganisasjoner for å komme med mer slagkraftige og langsiktige hjelpepakker.

Kompensasjonsordningen er blitt forlenget, og nylig ble også permisjonsordningen forlenget, poengterer Per Einar Ruud i Bisnode.  

Se hvem som gikk konkurs i forrige periode