Last ned rapporten: Management: Step up

50% av beslutningstakere på C-nivå sier de må forplikte seg til en datadrevet fremtid om deres virksomhet skal eksistere i 2030. Det er viktig å utvikle seg - kom i gang nå!

Last ned gratis rapport

7 steg for å bli mer datadrevet

Den viktigste ressursen i verden har vært olje, men nå er det DATA! Det er en endring som de aller fleste av verdens selskaper og beslutningstakere ikke er klare til å håndtere.

Med vår nye rapport "Mangement: Step Up" fokuserer vi på både utfordringene og mulighetene som ligger i å utnytte data.

Vi har intervjuet mer enn 300 beslutningstakere på C-nivå over hele Europa og samlet alle konklusjoner for deg.

Her er et utdrag fra rapporten:

  • 55% mener de trenger å bruke data bedre enn noen annen hvis de skal ta markedsandeler i 2030.
  • 50% mener at data, arbeidsflytautomatisering og AI er avgjørende for virksomheten deres, men er i tvil om hvordan de skal implementere. Det er vanskelig å vite hvordan.
  • 33% vet ikke hva fremtidig data og analyse betyr for deres bransje.