Automatisert risikostyring 

Skap trygge forretningsforbindelser med strømlinjeformede kredittbeslutninger
Kom i gang
check_fat_green.png

Optimaliser dine kredittbeslutninger med korrekt informasjon

check_fat_green.png

Unngå kredittap takket være kontinuerlig overvåk

check_fat_green.png

Utvikle virksomheten ved hjelp av sikret regeletterlevelse

Effektiviser risikostyringen med automatiserte beslutninger

Effektiviser risikostyringen med automatiserte beslutninger

Optimaliser risikoen og forbedre relasjonene

  • Aksepter flere kunder med sanntidsbeslutninger basert på deres kredittpolicy.
  • Frigjør ressurser ved å delegere kredittprosessen i organisasjonen.
  • Gjør kvalitative vurderinger takket være konsekvente kredittbeslutninger.
Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter

Stor mobilitet og raske endringer er en del av selskapers hverdag. Nye betingelser kan påvirke evnen til å oppfylle sine forpliktelser, men også muligheten til å dra nytte av et ubrukt potensial. Alle endringer, fra de helt små til de som kan påvirke hele forretningsforholdet fundamentalt, setter sine spor i kundedatabasen. Utfordringen ligger i å forstå effekten de har på dine forretninger, men også å kunne handle på dem i tide, fremfor å reagere på dem når det kanskje allerede er for sent. Hva kan påvirke virksomheten negativt, og hva kan føre til tap? Finnes det noen indikasjoner på svindelforsøk? Hva kan på den annen side være positivt og bidra til utvidet virksomhet? På samme måte som at endringer kan bety økt risiko, kan det også bety at det åpner opp helt nye muligheter for ditt selskap. Men det krever at du handler raskt og effektivt.

Bisnodes automatiserte risikostyring gir deg oversikt over alt som skjer, og varsler deg når noe viktig skjer slik at du enkelt og fleksibelt kan gjøre riktig valg i tide. Vi gir deg også muligheten til å sikre at du alltid gjør forretninger med de rette kundene og leverandørene. På denne måten kan du sørge for fleksibel forvaltning, optimalisere din risiko og utvikle både kundeforhold og virksomheten.

Få full kontroll med kontinuerlig kredittovervåk

Få full kontroll med kontinuerlig kredittovervåk

Ta trygge, velinformerte og automatiserte beslutninger

  • Unngå kredittap ved hjelp av tidlige varsler når det skjer endringer.
  • Optimaliser risikoen med et kontinuerlig oppdatert og relevant beslutningsgrunnlag.
  • Utvikle virksomheten takket være muligheten til å være fleksibel i kredittprosessen.
Sikre din virksomhet med compliance

Sikre din virksomhet med compliance

Reduser risikoen for tap og øk mulighetene for profitt

  • Få oversikt over kunder og leverandører med en effektiv screening av PEP og oppslag i sanksjonslister.
  • Sikre god kjennskap til kundene dine ved hjelp av korrekt informasjon og integrert screening i sanntid.
  • Skap gode forutsetninger for regnskap og sporbarhet av beslutninger  og oppslag ved hjelp av våre arkiveringsrutiner.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?