Søk

Compliance

Optimaliser virksomheten med effektiv etterlevelse av regler
Kom i gang
check_fat_green.png

Sikre din virksomhet med kontroll på compliance

check_fat_green.png

Ta raske og trygge beslutninger ved hjelp av kontinuerlig oppdatert informasjon

check_fat_green.png

Effektiviserer prosessen for global etterlevelse av lover og regler

Lovgivning om hvitvasking

Lovgivning om hvitvasking

Lovverket krever at finansinstitusjoner og selskaper må kontrollere om deres kunder er politisk eksponerte personer, såkalt PEP (Politically Exposed Person), eller om de står oppført på sanksjonslister for hvitvasking og terrorisme.

En PEP er en person som, på grunn av sin stilling og innflytelse, anses å være i en posisjon som i seg selv utgjør en risiko for å bli utnyttet av korrupsjon. Dette omhandler de som har, eller har hatt, en viktig offentlig funksjon, for eksempel som minister eller regjeringssjef. Utover disse omfattes også lederroller i internasjonale organisasjoner. Det er ikke forbudt å gjøre forretninger med en PEP, ei heller deres familiemedlemmer eller kjente kolleger (RCA, Relative or Close Associates), men lovgivningen krever at selskapet er kjent med hvilke kunder som er PEP.

Sanksjonslister inkluderer blant annet lister fra EU og FN som inneholder navn på personer som er sanksjonert på grunn av innblanding i, eller koblinger til, terrorisme. Dette er personer det er ulovlig å gjøre forretninger med.

Bisnodes løsninger sørger for at du alltid gjør forretninger på et relevant beslutningsgrunnlag, og effektiviserer prosessen for at du skal kunne følge de regelverk som gjelder. Ved å velge de riktige kundene og være oppmerksom på eventuelle forpliktelser som følger med forretningsforbindelsen,  skaper du gode forutsetninger for å oppnå tilfredsstillende selskapsgjennomgang.

Effektiviser prosessen for etterlevelse av regelverket

Effektiviser prosessen for etterlevelse av regelverket

Få bedre kontroll og oppfølging med et integrert system for compliance management

  • Få bedre kontroll på kundene ved hjelp av relevante treff i screening for PEP og personer med koblinger til sanksjonslister.
  • Ta velinformerte og relevante beslutninger med en integrert løsning for real-time screening
  • Sikre bokføring og sporbarhet av beslutninger og listesøk ved hjelp av gode arkiveringsrutiner.
Forenkle saksbehandlingen i hele verden

Forenkle saksbehandlingen i hele verden

Sikre din risikostyring takket være vårt partnerskap med Dun & Bradstreet

  • Lag effektive rutiner for global screening mot PEP og sanksjonslister med global forretningsdata fra Dun & Bradstreet.
  • Ta sikre kredittbeslutninger ved hjelp av verifisering mot verdens største foretaksdatabase med 265 millioner selskaper.
  • Sørg for at du kjenner til hvem du gjør forretninger med uansett hvor i verden dine kunder og leverandører befinner seg.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?