Søk

Optimaliser din kredittpolicy

Bli lønnsom gjennom effektiv risikovurdering
Kom i gang
check_fat_green.png

Øk kontantstrømmen ved å redusere kredittiden

check_fat_green.png

Bli kostnadseffektiv med delegerte beslutninger

check_fat_green.png

Effektiviser kredittprosessen med tidlige varsler

Si ja til flere kunder

Si ja til flere kunder

Et stadig skiftende forretningsklima fører til endrede betingelser for selskaper. Det å bli lønnsomme innebærer derfor oftere og oftere å kunne ta raskere og mer effektive beslutninger. Dårlig risikostyring kan resultere i usikkerhet, kredittap og redusert kontantstrøm.

Ved å styre og kontrollere risiko bevisst kan du øke potensialet for forretningsmuligheter med kunder du ellers ville ha valgt bort. En tydelig og forankret kredittpolicy gir deg anvendelige retningslinjer og fleksibilitet til å tilby de rette vilkårene til riktig kunde. Ved å si ja til flere kunder kan virksomheten utvikles og vokse.

Bisnode hjelper deg med å sette opp en kredittpolicy som gjør at du får kontroll på kundenes betalinger, en økt kontantstrøm og en mulighet til å delegere beslutninger i organisasjonen.

Maksimer virksomheten med en kredittpolicy

Maksimer virksomheten med en kredittpolicy

Sikre lønnsomhet med relevant informasjon

  • Oppnå en større sikkerhet gjennom muligheten til å skape struktur og klarhet i kredittstyringen.
  • Øk kontantstrømmen og unngå kredittap med optimalisert risiko.
  • Effektiviser beslutninger og senk kostnadene ved å delegere kredittprosessen i selskapet.
Utvikle virksomheten med en oppdatert kredittstyring

Utvikle virksomheten med en oppdatert kredittstyring

Ta trygge beslutninger på et kontinuerlig oppdatert og korrekt grunnlag

  • Optimaliser kredittbeslutninger ut ifra dine kunders spesifikke egenskaper, og ulike markedsforhold, ved hjelp av fleksibel kredittstyring.
  • Sikre oppnåelse av mål og tilpasning til markedsutviklingen med en kontinuerlig videreutvikling av deres kredittpolicy.
  • Skap trygghet ved at deres kredittstyring til enhver tid stemmer overens med gjeldende kredittregelverk.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?
Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Ring oss for mer produktinformasjon

Hverdager 8-16

22 45 90 00

Innkommende LEADS

Ønsker du at vi kontakter deg?