Smarte data

Bisnode gjør big data til smarte data
Smarte data er relevante data

Smarte data er relevante data

Data er vår tids nye råvare – og den fins i overflod. Hver dag genereres 16.000 milliarder megabyte data i verden.
 I Bisnode er vi overbevist om at fremtiden tilhører dem som ut fra de enorme mengdene data kan utvinne innsikt, fakta og svar. For oss er det først da at big data blir smart. 

Å forstå omfanget av den datamengden som hver dag produseres i verden er vanskelig. Hvor mye er egentlig 16.000 milliarder megabyte? Et bedre bilde av den eksplosive utviklingen er det at 90 prosent av alle verdens data er skapt i de siste to årene. Her fins det eksempelvis informasjon fra forretningstransaksjoner, e-post, sosiale medier, blogger, GPS’er, videoer og digitale bilder. At informasjonen – som vi kaller big data – er en gullgruve for foretak, er ingen overdrivelse, og én av årsakene til at stadig flere foretak driver med datainnsamling. Men hvordan skal vi håndtere all denne informasjonen?

Smarte data handler om å sortere bort alt som ikke er relevant og forsikre seg om riktig datakvalitet. De foretakene som lykkes med dette får ikke bare beholde sine eksisterende kunder lettere. De kan også mer sikkert nå nye kunder med sine kampanjer.

Big vs smart data - Bisnode gir deg pålitlige svar som gjør det lettere for deg å ta smarte beslutninger

Hva er egentlig smarte data?

Hva er egentlig smarte data?

Data blir smarte først når de driver frem gode beslutninger og forretninger. Når vi i Bisnode snakker om å gå fra big data til smarte data mener vi – at all den data som skapes skal levere rette datapunkter, riktige analyser til rett tid. Dette gjør det mulig å ta smarte beslutninger og gjøre gode forretninger.

Alle foretak kan gjøre flere og bedre forretninger ved å jobbe datadrevet og ta beslutninger på riktig grunnlag. Da trengs det smarte data som viser hvem du bør snakke med, om hva og i hvilken anledning.

Slik kan smarte data drive forretninger

Slik kan smarte data drive forretninger

 • Optimer kredittrisikoen
  Ved å vite mer om kundene kan man beskytte seg mot bedragerier og fokusere på å gjøre forretninger med "riktige" kunder. Informasjon om en persons årsinntekt gir ikke et fullstendig bilde av kjøpekraft og kredittverdighet. Ved å kombinere flere relevante datakilder kan man gjøre en bedre avveid risiko og generere økte inntekter.
 • Planlegg foretakets cashflow
  De fleste foretak kjenner til hvordan det er å ha utestående kundefordringer når lønninger og leverandørfakturaer skal betales. Gjennom våre analysemodeller kan du få et oppdatert bilde av din reskontro og med enkle midler planlegge fremtidig cashflow for å unngå unødige kostnader for ditt foretak.
 • Nå riktige kunder
  Ved å bli mer treffsikre kan foretak individ-tilpasse innbydelser. Tidligere har målgruppetenkningen vært ganske ensrettet. Nå kan man lære å kjenne individene bak sifrene, hvilke interesser de har og hvordan deres kjøpsvaner er.
 • Tilpass kundeopplevelsen
  Alle ugifte menn i 35-årsalderen som bor i en storby har antagelig ikke samme interesser, oppførsel og livssituasjon. Ved bruk av smarte data kan man tilby kundene skreddersydde tjenester, bedre service og annet på kundenes vilkår. Istedenfor å stole på magefølelsen kan man bygge på fakta fra tilgjengelige data.
 • Utvikle dine kunderelasjoner
  En tommelfingerregel er at 80 prosent av omsetningen kommer fra 20 prosent av kundene. Vet du hvordan det ser ut blant dine kunder? Bisnode kan segmentere din kundegruppe slik at du ser direkte hvilke kundrelasjoner du bør utvikle, og hvilke du bør avvikle. I analysen av historiske kjøpemønstre kan vi også gi svar på hva du bør tilby til hvilken kunde, når og hvordan.
 • Kikk inn i fremtiden
  Hvor sannsynlig er det at din leverandør går konkurs de nærmeste månedene? Hva blir din kundes neste kjøp? Smarte data kan gi deg innsikt i fremtiden og hjelpe ditt foretak å kommunisere riktig budskap til rett tid.