Vår data og sikkerhet

Data er en naturressurs som vi foredler og tolker
Våre datakilder

Våre datakilder

Vi tar daglig imot en stor mengde rådata fra et hundretalls leverandører, både statlige og private. Det kan være informasjon om navn, adresser og inntekt fra Skatteetaten eller opplysning om gjeldsordninger og andre betalingsanmerkninger fra Namsmann, Inkassoselskaper og Brønnøysundsregisteret. Når det gjelder informasjon om foretak, være seg kontaktinformasjon, regnskap eller kunngjøringer er det aktører som Brønnøysundregisteret og teleoperatører som forsyner Bisnode med offentlig og andre typer data.

Som kunde hos oss får du tilgang til oppdaterte, korrekte kvalitetsdata som hjelper deg å ta kloke forretningsbeslutninger

Alle våre datakilder

Lokale og globale data

Lokale og globale data

Vi har kunder med virksomhet i hele verden og har tilgang til offisielle data fra samtlige markeder vi er på. Vi har tilgang til verdens største database med foretaksinformasjon. Denne inneholder oppdatert informasjon om 400 millioner foretak i mer enn 200 land.

Bli en del av verdens største foretaksdatabase. Med et D&B D-U-N-S®-nummer får bedriften din et unikt identifikasjonsnummer som lar deg bli en potensiell forretningspartner på det internasjonale markedet. Dette gjør det enkelt å holde foretaksinformasjon oppdatert også for kunder som er virksomme på det internasjonale markedet.

Kort sagt gir dette Bisnode en unik posisjon både som lokal og global aktør, med mulighet til å tilfredsstille kunder som opererer både på det nasjonale og internasjonale markedet.

Bisnodes syn på datasikkerhet

Bisnodes syn på datasikkerhet

Hver dag håndterer vi store mengder data. For oss er det selvsagt å behandle all denne informasjonen med størst mulig respekt. Datasikkerhet og personlig integritet er minst like viktig for oss som for våre kunder. Derfor arbeider vi etter nøye utarbeidede retningslinjer og kontrollrutiner. Vi bruker absolutt pålitelige system og følger naturligvis de lover, regler og bestemmelser som fins på alle våre markeder.

Regeletterfølgelse ved lagring av personopplysninger

Vi følger alle lokale og globale regler rundt datalagring og holder oss stadig oppdatert og godt forberedt på kommende lovendringer. Dette gjør at våre kunder alltid kan være sikre på at informasjonen vi leverer og måten den leveres på, følger gjeldende lover. Les mer om vår policy for håndtering av personopplysninger.

Håndtering av kredittinformasjon

Vi tolker ofte finansiell informasjon for våre kunder. Av sikkerhetshensyn bruker vi Bisnode ID og Bisnode Secure, slik at alle brukere hos kundene har en personlig innlogging. På den måten kan vi være sikre på identiteten hos den som håndterer kredittinformasjonen – og minimere risikoen for at uvedkommende får tilgang våre kunders tjenester og data. Kombinasjonen av Bisnode ID og Bisnode Secure kalles sterk autentisering og gjør det enkelt både for våre kunder og for oss i Bisnode å sikre at vi håndterer data på en trygg måte.