Bisnode – et Dun & Bradstreet-selskap

Kvalitetsdata for deg som gjør internasjonale forretninger
Tilgang til global virksomhetsinformasjon

Tilgang til global virksomhetsinformasjon

Kvalitetsdata til deg som gjør internasjonale forretninger

Dun & Bradstreets verdensomspennende nettverk inneholder data og informasjon om mer enn 400 millioner selskaper i 220 land. Vi foretar systematisk datainnsamling i over 200 land, med 1,5 millioner oppdateringer pr. dag og benytter 181 valutaer i vårt system. Hver dag leverer vi data på 95 språk til våre 150 000 kunder.

Det gjør oss til den ledende leverandøren av kvalitetssikker og korrekt foretaksinformasjon. Som kunde hos oss har du tilgang til nettverket – samtidig som du drar nytte av vår lokale ekspertise og kunnskap.

Data-driven Marketing

Vi gir deg tilgang til internasjonal informasjon alt fra risiko, leverandører, styring og regelverk til riktig markedsføring, CRM, salg og dataintegrasjon. Dette gir deg et kraftfullt verktøy for å fatte dristige og trygge beslutninger ved å:

  • Integrere og automatisere. Øke effekten av dine ERP- BI- og CRM investeringer.
  • Finne nye globale bedriftspartnere. Identifisere markedspotensialet, nye kunder og leverandører.
  • Håndtere din finansielle risiko. Økt kontantstrøm og ta kontroll over dine virksomhetsrisikoer gjennom våre produkter og tjenester.
  • Optimalisere dine innkjøpsprosesser. Effektivisere og få kontroll over din virksomhets lokale og globale forbruk.
Pålitelige data og internasjonal standard

Pålitelige data og internasjonal standard

D&B D-U-N-S® nummer forenkler dine internasjonale forretninger

Dun & Bradstreet har satt standarden for D&B D-U-N-S® nummer (Data Universal Number system, lansert i 1963), som kan sammenlignes med et globalt organisasjonsnummer.

Alle virksomheter, både juridiske enheter og tilknyttede selskaper i databasen, inklusive filialer og arbeidssteder, tildeles et unikt, 9-sifret nummer. Foretaket knyttes også til hovedkontorets D&B D-U-N-S® nummer, slik at det er enkelt å følge et foretaks organisasjonsstruktur.

Dun &Bradstreet har utviklet kvalitetsprosessen DUNSRight® Process, som sikrer at alle data som samles inn er kvalitetssikret i flere steg. D&B er den eneste dataleverandøren i verden som gir en oversikt over konserners familieforhold.

En virksomhets D-U-N-S®-nummer kobler selskapet til alle mor- og datterselskaper. Dette gjør at du får en helhetlig oversikt over multinasjonale selskaper. Dermed kan man nøyaktig identifisere virksomheter hvor som helst i verden.

Bestill dit D&B D-U-N-S®-nummer