Vårt syn på risiko og kreditt

Optimaliser kredittrisikoen med rett beslutningsgrunnlag
Det optimale risikonivået

Det optimale risikonivået

Balansen mellom trygt og offensivt

Det moderne forretningslivet stiller store krav til effektive kredittprosesser. Å automatisere kredittbeslutningene i høy grad og å integrere beslutningsunderlag i egne systemer, gir trygge, enhetlige og raske kredittbeslutninger.

Vårt syn på risiko og kreditt handler om å optimalisere risiko. For et foretak med for lavt risikonivå kan en altfor restriktiv kredittbedømming fungere som en bremsekloss for forretningen. På samme måte kan en altfor høy risiko være svært skadelig. Det handler om å finne balansen mellom trygghet og forretningsmuligheter, og nøkkelen er riktig beslutningsunderlag. Våre høykvalitative forretningsdata gir store muligheter til å vurdere risiko både i din kunde- og/eller leverandørportefølje som helhet – og i forhold til en enkelt kunde eller leverandør. Med riktig beslutningsunderlag kan du ta trygge og offensive kredittbeslutninger – som leder til økt lønnsomhet og mer handel.

Kredittsjekk for foretak

Kredittsjekk for foretak

AAA – markedets mest benyttede ratingmodell

Bisnodes ratingmodell AAA er en av markedets eldste, mest velkjente og brukte modeller for å kredittsjekke foretak. Den er basert på informasjon fra norske kilder som Brønnøysundregisteret, Skatteetaten, Namsmannen og Eiendomsregisteret. Ratingmodellen bygger på 2.400 beslutningsregler som munner ut i et lettoppfattelig resultat som ligger til grunn for Bisnodes kredittløsninger.

Med vår modell for kredittsjekk kan du optimere dine kreditrisker, øke din lønnsomhet og gjøre nye forretninger.

Les mer om vår modell for kredittsjekk 

Vår kredittscoring for privatpersoner

Vår kredittscoring for privatpersoner

Effektiv kredittsjekk av privatpersoner

Bisnode Personscore er en modell som vurderer kredittverdigheten til privatpersoner, der vi analyserer tidligere betalingsmønster for å kunne dra konklusjoner om fremtidens. Ved å veie flere ulike variabler og tolke resultatet, får du et godt beslutningsunderlag som bygger på en helhetsbedømming.

Med Bisnode Personscore øker dine muligheter til å ta raske, fleksible og samtidig trygge kredittbeslutninger. 

Les mer om personscore