Kredittsjekk av norske foretak

Trygge, sikre og offensive transaksjonsbeslutninger
check_fat_green.png

Forenkle din kredittsjekk med en velkjent ratingmodell

check_fat_green.png

Optimaliser dine kredittbeslutninger med en kvalitetssikker risikomodell

check_fat_green.png

Effektiviser din kreditthåndtering med en pålitelig kredittsjekk

Ta trygge og smarte forretningsbeslutninger.

Ta trygge og smarte forretningsbeslutninger.

AAA-modellen er basert på kvalitetsdata

Dagens forretningsliv stiller høye krav til raske og riktige kredittbeslutninger. For å innlede en forretningsrelasjon, gi riktige betalingsvilkår til en ny kunde – eller å holde kontroll på nåværende kunders kredittverdighet – er det viktig med et sikkert og pålitelig beslutningsunderlag for å kunne ta raske beslutninger. Effekten blir at stadig flere kredittbeslutninger automatiseres, og da øker også kravene til at kredittrisikomodellene er til å stole på og holder høy kvalitet over tid.

Hundretusentalls foretak får daglig hjelp av vårt kredittsjekksystem for raskt og sikkert kunne ta lønnsomme beslutninger. Fra vår tydelige ratingmodell AAA får de informasjon om et foretaks rating og anbefalt kredittgrense. Dette betyr at de kan si ”ja” til flere kunder fordi de vet når de bør kreve forskudd og begrense eller øke kredittbeløpet.

Med Bisnodes kredittsjekkmodell AAA kan du optimere din kredittrisiko og ta trygge, sikre og offensive forretningsbeslutninger. Ratingen er navnet i våre kreditthåndteringssystem. Ved å bruke rating som utgangspunkt, kan du både håndtere nye kunder og reagere ved negative ratingendringer hos eksisterende kunder.

Optimer dine kredittbeslutninger med en kvalitetssikret risikomodell

Optimer dine kredittbeslutninger med en kvalitetssikret risikomodell

Finn riktig kredittnivå og øk lønnsomheten

Ta trygge beslutninger med AAA – markedets mest kjente ratingmodell.
•    Øk din kontantstrøm ved å gi kundene riktig kredittnivå, basert på pålitelige beslutningsunderlag.
•    Sikre den risikoen du tar ved å gå ut fra den samlede risikobedømmingen av din kundeportefølje.
•    Utvikle dine forretninger med en ratingmodell som har vist konstant høy treffsikkerhet selv ved
     vaklende konjunkturer. 

Forenkle din kredittsjekk med en velkjent ratingmodell

Forenkle din kredittsjekk med en velkjent ratingmodell

Ta enhetlige og raske beslutninger med en velprøvd modell

Spar tid med en risikomodell som er enkel å bruke.

  • Effektiviser din risikohåndtering med en stabil modell som hviler på mer enn 20 års statistikk.
  • Forenkle håndteringen av risiko og kreditt med en modell som er enkel å forstå og å kommunisere både internt og til kunde/leverandør.  
  • Øk langsiktigheten i dine kredittbeslutninger med et kredittsystem som viser risikoprofilen både på kort sikt og opptil 3 år.