Personscore

Effektiviser kredittsjekk av privatpersoner
check_fat_green.png

Si ja til flere kunder med effektiv risiko optimalisering

check_fat_green.png

Forenkle håndteringen takket være automatiserte prosesser

check_fat_green.png

Ta trygge kredittbeslutninger med et komplett underlag

Hvordan håndtere kunder og risiko?

Hvordan håndtere kunder og risiko?

Tilbudet av produkter og tjenester øker konstant. Det samme gjør tilgjengeligheten.
Å kunne kjøpe det man vil døgnet rundt, er nå like naturlig som at en handel helt og holdent skjer på kundens vilkår.

Dette stiller krav til foretak, som må ha et relevant og attraktivt tilbud. Å akseptere en kunde som ønsker å betale via faktura, i det øyblikket hun/han er klar til å handle, er helt nødvendig. Evnen til raskt å kunne bedømme kredittverdigheten i hvert tilfelle, er derfor svært kritisk.

Heldigvis er ikke tidkrevende arbeid nødvendig for å bedømme en kundes betalingsevne. Bisnodes Konsumentscore forenkler håndteringen og sikrer at kreditt gis ut fra dine forutsetninger. Ved å optimere risikoen kan du akseptere et større antall kunder med minsket eller samme risiko. Samtidig kan du automatisere prosessen og møte kundene på deres vilkår.

Hva er personsøk?

Hva er personsøk?

Vurdering og poengsetting av betalingsevne

Bisnodes personsøk er en modell for kredittsjekk av privatpersoner, der vi bruker historiske data for å forutse fremtidige hendelser. Resultatet viser sannsynligheten for å få betalt av en bestemt kunde. Jo flere poeng, desto bedre betalingsevne. Dermed vet du om du skal si ja eller nei, og du kan være sikker på at din kredittgivning er lønnsom.

Sikre fleksibilitet i kreditthåndteringen

Sikre fleksibilitet i kreditthåndteringen

Risiko avgjørelser optimaliseres ut ifra dine forutsetninger

  • Gjennomfør vurderinger basert på din risiko ved å integrere konsumentscore i din kredittpolicy.
  • Effektiviser håndteringen og ta trygge beslutninger med automatisering av kredittprosessen.
  • Tilpass kredittgivningen og muliggjør risikodifferensiering.
Øk potensialet og sikre flere kunder

Øk potensialet og sikre flere kunder

Pålitelig informasjon for smarte kredittbeslutninger

  • Aksepter flere kunder ved å ta hensyn til flere variabler og på den måten få en tydlig helhets avgjørelse
  • Utvikle forretningen ved hjelp av korrekt og objektiv kreditthåndtering
  • Skap lønnsomhet ved å optimalisere kredittgivningen uten å øke den totale risikoen