Bærekraft

Vi verner om en bærekraftig samfunnsutvikling
LAST NED BÆREKRAFTSRAPPORT

Vårt bærekraftsarbeid

Vi er klar over at beslutningene vi tar i vår virksomhet påvirker vår verden rundt oss - samfunnet, menneskene og miljøet. Derfor er det en selvfølge for oss å følge globale prinsipper og retningslinjer.

Bisnode er medlem i FN:s Global Compacts og handler i overensstemmelse  med deres ti veiledende prinsipper for næringslivet med hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og korrupsjon.
 

Vi rapporterer etter GRI-standarden, vår holdbarhetsrapport for 2017 finner du her.

Forretningsetikk

Forretningsetikk

Like retningslinjer for alle

God forretningsetisk oppførsel hos alle våre medarbeidere er en forutsetning for at vi skal vinne våre kunders tillit. Dette gjelder både medarbeidere, konsulenter og outsourcingspartnere som sjefer, ledelse og styre.

 • Vi har nulltoleranse for alle former av korrupsjon og arbeider aktivt med å sikre at dette ikke forekommer i selskapet.
 • Bisnode er politisk uavhengig, og selskapets midler benyttes aldri til å støtte politiske kampanjer eller formål.
 • Bisnode handler på linje med antitrust- og konkurranselovgivningen på de markedene vi har virksomhet.
Miljø

Miljø

Langsiktig og proaktiv

Vi skal levere en langsiktig høy og stabil avkastning, men aldri på bekostning av miljøet. Vårt miljøarbeid skal være proaktivt og nytenkende, og vi vil være et forbilde for kunder, leverandører og partnere.

Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn, der vi tar hensyn både til nåværende og kommende generasjoners behov.

 • Vi følger gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser i vårt miljøarbeid.
 • Våre miljømål måles og følges løpende opp.
 • Miljøarbeidet er en integrert del i det daglige arbeidet.
Oppførselskode for leverandører

Oppførselskode for leverandører

Tydelige krav på flere områder

Bisnode forventer at alle leverandører etterlever innholdet i vår oppførselskode for leverandører – og jobber proaktivt og systematisk for at den etterleves selv ved bruk av underleverandører. Bisnodes kode inneholder minimumskrav til forretningsetikk, miljøpåvirkning, arbeidsvilkår, menneskerettigheter og helse og sikkerhet.

 • Oppførselskoden inngår i alle større avtaler.
 • Vi stiller krav til våre leverandører om at de følger lover og forordninger.
 • Våre leverandører skal støtte og respektere menneskerettighetene.
Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Medarbeiderne er nøkkelen til fremgang

Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsgiver, og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og beholde kvalifisert og motivert personale. Aktiviteter i vår virksomhet gjennomføres uten unntak i et godt og profesjonelt arbeidsmiljø, med respekt for medarbeidernes helse og sikkerhet.

 • Vi aksepterer ingen form for krenkende særbehandling eller trakasseri, uansett årsak.
 • Vi ønsker lik lønn og øvrige vilkår for likeverdig kompetanse og arbeid.
 • Vårt arbeidsmiljøarbeid inkluderer både fysisk og psykososialt miljø.

 

Les mer