Langkaia 1, 0150 Oslo

Til vår produktavdeling søker vi en erfaren Product Owner med kompetanse fra agile prosesser

20 okt 2017

Bisnode Norge har et kompetent IT- og Produktmiljø som jobber med lokale og globale tjenester. Som Product Owner vil du eie backlog for et eller flere utviklingsteam som sitter i Oslo. Vi jobber agilt og arbeidsformen krever samarbeid på tvers av flere enheter og kravstillere både lokalt og globalt. Rollen har mandat til å prioritere og det forventes at man kan se hvordan ulike tjenester og endringer påvirker hverandre.

Ansvar og oppgaver

 • Produkteier for et eller flere produkter
 • Disponere et eller flere utviklingsteams oppgaver i et 1:1 forhold (utviklingsteamet jobber kun for èn Product Owner)
 • Motta og koordinere innkommende kravspesifikasjoner fra Product Specialists, Salg, Content, Økonomi, Marked eller andre avdelinger  
 • Ansvarlig for å gjøre prioriteringer i forhold til produktet hva gjelder utvikling og vedlikehold
 • Ansvarlig for å koordinere alle oppgaver og ressurser i henhold til SCRUM-prosessen
 • Product Owner er ansvarlig for at utviklingsteamene følger SCRUM-prosessen

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Sterk forretningsforståelse og kommersiell legning
 • Høyere utdanning (erfaring kan kompensere for dette)
 • Selvstendig, uredd og skapende
 • Evne til strategisk tekning kombinert med gjennomføringskraft
 • Ledererfaring er en fordel
 • Gode engelskkunnskaper
 • God erfaring fra agile prosesser, fortrinnsvis Scrum
 • Erfaring med/utdannelse i teknologifag og produktutvikling   

Holdninger og verdier

 • Evne til å se hva som er selskapets beste interesse
 • Integritet og ærlighet
 • Snakke til og ikke om
 • Mot – samt å tørre å utfordre etablerte sannheter/holdninger

Hvem vil trives hos oss

Vi er et selskap med store ambisjoner for fremtiden og vi er et team bestående av høyt kompetente fagpersoner med stor pasjon og glød for det vi driver med. For å trives sammen med oss bør du dele vårt ønske om å skape gode resultater og inneha en høy faglig integritet, samtidig som du verdsetter å jobbe i team. Hverdagen er preget av høyt tempo og mange baller i luften, og disiplin og gjennomføringsevne vil være viktige suksessfaktorer.

Ved spørsmål til stillingen kan henvendelser rettes til Product Manager Market Pål Wik ved pal.wik@bisnode.com eller Head of HR Anette Holm Hulthin anette.holm-hulthin@bisnode.com. Søknadene behandles fortløpende, og endelig frist er 24. november.