LEDELSEN

Bisnodekonsernet

Bisnode-konsernet

Bisnode-konsernet

Selvstendige virksomheter i 18 land

Bisnodes organisasjon med virksomhet i 18 europeiske land krever en tydelig og godt gjennomført eierstyring og selskapsledelse, som er en viktig plattform for konsernet. Eierstyring og selskapsledelse, styring og kontroll er delt mellom aksjonærene, styret, konsernsjef, konsernledelsen og administrerende direktører i de operative selskapene. Eierstyring og selskapsledelse er regulert av svensk lov, først og fremst den svenske aksjeselskapsloven og de regler og anbefalinger gitt av relevante organisasjoner. Styret i Bisnode har for alle selskapene i konsernet etablert krav til eierstyring og selskapsledelse, inkludert en obligatorisk del og en som er sterkt anbefalt. Bisnode-konsernet har sterke interne kontroller og prosedyrer.

Ledelsen i Norge

country manager

head of HR

finance

legal, compliance and content

business development

sales and marketing

Head of Business Operations