Søk

Ledelsen

Bisnodekonsernet
Bisnode-konsernet

Bisnode-konsernet

Selvstendige virksomheter i 19 land

Bisnodes organisasjon med virksomhet i 19 europeiske land krever en tydelig og godt gjennomført eierstyring og selskapsledelse, som er en viktig plattform for konsernet

  • Eierstyring og selskapsledelse, styring og kontroll er delt mellom aksjonærene, styret, konsernsjef, konsernledelsen og administrerende direktører i de operative selskapene.
  • Eierstyring og selskapsledelse er regulert av svensk lov, først og fremst den svenske aksjeselskapsloven og de regler og anbefalinger gitt av relevante organisasjoner.
  • Styret i Bisnode har for alle selskapene i konsernet etablert krav til eierstyring og selskapsledelse, inkludert en obligatorisk del og en som er sterkt anbefalt. Bisnode-konsernet har sterke interne kontroller og prosedyrer.

Ledelsen i Norge