LEDELSEN

Bisnodekonsernet

Bisnode-konsernet

Bisnode-konsernet

Selvstendige virksomheter i 18 land

Bisnodes organisasjon med virksomhet i 18 europeiske land krever en tydelig og godt gjennomført eierstyring og selskapsledelse, som er en viktig plattform for konsernet. Eierstyring og selskapsledelse, styring og kontroll er delt mellom aksjonærene, styret, konsernsjef, konsernledelsen og administrerende direktører i de operative selskapene. Eierstyring og selskapsledelse er regulert av svensk lov, først og fremst den svenske aksjeselskapsloven og de regler og anbefalinger gitt av relevante organisasjoner. Styret i Bisnode har for alle selskapene i konsernet etablert krav til eierstyring og selskapsledelse, inkludert en obligatorisk del og en som er sterkt anbefalt. Bisnode-konsernet har sterke interne kontroller og prosedyrer.

Ledelsen i Norge

Administrerende direktør

HR

Økonomi

Juridisk og innhold

Forretningsutvikling

Feltsalg

SMB

Kundeopplevelse og Marked

Head of Business Operations