Konkurs: Kraftig økning i antall konkurser

16 sep 2016

Antall konkurser og tvangsavviklinger økte sterkt i august – hele 28 prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år ligger tallene 7,7 prosent over samme periode i fjor, viser tall fra Bisnode.

Lite hyggelig trend

– Når vi ser på månedene juni og august, registrerer vi en sterk økning i konkurser og tvangsavviklinger. Det kan det tyde på en begynnende trend for deler av næringslivet som ikke er hyggelig, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode (bildet).

Trenden vil trolig fortsette

– Det har i sum ikke vært en økning i antall konkurser om vi ser de siste 12 månedene under ett, understreker Ruud. – I første kvartal i år var det faktisk en nedgang. Men så kom april med en betydelig økning og deretter den samme utviklingen i juni. I juli var det som vanlig små utslag, men så viser altså tallene for august en økning på nær 30 prosent. Det gjør at vi mener vi kan snakke om en ganske klar negativ trend som trolig vil fortsette utover høsten.

Rimelig stabilt til nå

Mange har spådd konkursras i kjølvannet av oljeprisfallet, men så langt har antallet holdt seg rimelig stabilt. I fjor var det en liten nedgang i antall konkurser. Det var det også i første kvartal i år. Men nå har det snudd.

3.063 konkurser hittil i år

Hititil i år er 3063 bedrifter slått konkurs og 1021 bedrifter tvangsoppløst på landsbasis. Det er en økning på 5,6 prosent for konkurser og hele 14,6 prosent for tvangsavviklinger sammenlignet med i fjor. Samlet blir økningen 7,7 prosent.

Kan gi uheldige ringvirkninger

– Den store økningen i konkurser vi har sett de siste månedene kan lett gi ringvirkninger som fører til at andre bedrifter taper penger og selv risikerer konkurs. Det er derfor svært viktig at bedrifter følger med på sine kunder og leverandører i forhold til konkursrisiko, advarer Per Einar Ruud i Bisnode.

Flest i servering, bygg og anlegg

Det er hoteller og restauranter, med en økning på 28,2 prosent og bygg- og anleggsbransjen med en økning på 13,3 prosent, som sliter mest. ¬

– Dette er et paradoks når vi hører at norske hoteller og restauranter har hatt gleden av en svak norsk krone og økt turisme, samt at byggebransjen opplever høye boligpriser og stor etterspørsel, sier Ruud i Bisnode.

Hordaland er verst

Hordaland ligger på konkurstoppen med en økning på 42,9 prosent, fulgt av Aust-Agder med 24,6 prosent – mens oljefylket Rogaland overraskende nok ligger omtrent på landsgjennomsnittet med en økning på snaut 9 prosent.

Forsiktig optimisme

– Dette viser at problemene i Rogaland resulterer mer i redusert bemanning i eksisterende bedrifter enn at antallet konkurser øker dramatisk. Dette bør gi en forsiktig optimisme for framtiden i Rogaland, sier Per Einar Ruud. Videre viser Bisnode-tallene at Telemark er det fylket som har hatt størst økning i konkurser siste 5 år.

Overraskende geografiske forskjeller

Hordaland er det fylket med størst økning i konkurser og tvangsavviklinger hittil i år med 42,9 prosent, med Aust-Agder som en god nummer to med 24,6 prosent økning.

Ingen krise i Rogaland?

– I oljefylket Rogaland er det relativt få konkurser?

– Ja, og dét er overraskende. Også i de siste to årene har Rogaland ligget ganske lavt, men det skyldes nok at endel større oljerelaterte bedrifter i fylket har mye å tære på og har nedbemannet snarere enn meldt oppbud. Det nok samtidig en tendens til at dette går ut over underleverandørene, noe tallene fra Aust-Agder indikerer, avslutter Per Einar  Ruud i Bisnode.

Abonner på Bisnode PULS