Du må ha et D-U-N-S®-nummer hvis du skal lage en app

Sommeren 2012 inngikk Apple et samarbeid med Dun & Bradstreet, og en følge av dette er at alle selskaper som ønsker å lage en ny app nå må oppgi sitt D-U-N-S®-nummer. I Norge må utviklerne kontakte Bisnode for å få tak i det unike identifikasjonsnummeret.

D-U-N-S®-nummeret skal oppgis som et ledd i registreringsprosessen til Apples utviklingsprogram, for at Apple skal kunne verifisere selskapet som ønsker å utvikle en app. Apples krav til D-U-N-S®-nummer har ført til svært mange henvendelser hos Bisnode Norge, noe som gir oss et tydelig bilde av den eksplosive utviklingen på app-markedet.

Veksten i antall smarttelefoner og nettbrett har gjort at man i større grad benytter forskjellige applikasjoner, eller apper, til tjenester og gjøremål som man tidligere måtte utføre i en nettleser. Både antallet apper og bruken av disse har økt i et enormt tempo de siste årene, spesielt for Apples iOS-operativsystemer og for konkurrenten Android.

  • D-U-N-S®-nummeret er et unikt 9-sifret ID-nummer som anvendes som standard over hele verden.
  • Et D-U-N-S®-nummer fødes og dør med selskapet.
  • Med D-U-N-S®-nummeret kan man alltid finne et selskap, uansett om det har skiftet navn eller flyttet, og gjør det mulig å kartlegge konsernstrukturen.

Apple er kun én av mange selskap som har tatt i bruk D-U-N-S®-nummeret. Det benyttes av verdens viktigste standardsettende selskaper, og det er akseptert og anbefalt av over 50 globale bransjer og fagforbund – deriblant FN, USAs føderale regjering, den australske regjeringen og Europakommisjonen.

Hos Bisnode kan du få opplyst ditt selskaps D-U-N-S®-nummer, eller du kan berike din kundedatabase med D-U-N-S®-nummere for global sporing av dine kunder.

BESTILL D-U-N-S® NUMMER

Med et D&B D-U-N-S®Nummer blir du også en potensiell forretningspartner på det internasjonale markedet.
BESTILL DITT D-U-N-S® NUMMER