DNB: – Riktige data er nødvendig for kundeopplevelsen

Kundecase

Dagens kunder forventer å kunne løse det aller meste digitalt. Da er riktige data nødvendig, og god datahåndtering kan bli et konkurransefortrinn.

En av bedriftene som virkelig har skjønt verdien av riktige data, er DNB. Derfor er DNBs seksjonsleder i strategi og analyse Bedriftsmarked, Karl Aksel Festø (bildet), en av foredragsholderne når Bisnode inviterer til konferansen Smarte Beslutninger 2016 i Madrid i september.

Ta riktige beslutninger – automatisk

Arbeidstittelen til foredraget Festø skal holde, er «Mulighet for automatisert beslutningsstøtte ved bruk av riktige data».

– Jeg må muligens korte ned den tittelen noe, humrer han.

Samtidig påpeker han at tittelen enkelt kan stykkes opp i tre elementer som alle er sentrale for moderne virksomheter:

  • Riktige data: At dataene er korrekte, relevante, og at riktig datakilde prioriteres når to kilder gir ulike svar.
  • Beslutningsstøtte: At dataene blir brukt, enten av DNB til operative beslutninger, i rådgivningsmøter sammen med kundene, eller direkte av kundene selv.
  • Automatisering: At dataene er så gode at beslutningene kan tas automatisk, for eksempel i nettbanken.