If når sin målgruppe to uker raskere med Bisnodes løsning

Kundecase

Da forsikringsselskapet If effektiviserte strømmen av kundeinformasjon, ble ledetiden i målgruppeprospekteringen redusert med to uker. Løsningen har også banet vei for både mersalg og nytt salg.

Ikke særlig effektivt

Jobben med å bearbeide sin egen målgruppe gikk alt annet enn effektivt for If.

– Flere avdelinger, som salg og marked, kommuniserte ikke nok med hverandre. Mange ganger kunne samme informasjon kjøpes fra ulike leverandører, og vi måtte selv ordne at den ble sammenstilt på en fornuftig måte, sier Hans Larsson, CRM-spesialist i If.

Feilene ble oppdaget i samtaler med Bisnode

– Bisnode ba oss tenke gjennom hvordan vi ville arbeide med informasjonsinnhentingen. De så at vi ikke jobbet effektivt, sier Hans Larsson.Under gjennomgangen ble det også avdekket en del alvorlige sikkerhetsbrister. Blant annet ble kunderegisteret sendt med e-post mellom markeds- og salgsavdelingene, og det var en risiko for at kundeinformasjon kunne komme på avveier eller havne i feil hender.

Ifs  kontor i Mölndal, Göteborg.
"Bisnode hjelper oss å ligge et steg foran med informasjon om hva som er på gang, og hvordan vi kan utvikle vår måte å jobbe på."

Hans Larsson, CRM-spesialist, If

If i TALL

Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef för If
  • If er Nordens ledende skadefersikringsselskap med 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum.
  • Ifs premieinntekt økte til 42 milliarder år 2014.
  • 6 700 medarbeidere.

Dypere informasjon om målgruppen

If fikk hjelp av Bisnode med å utforme en ny og smartere måte å arbeide med markedsinformasjon på. De interne prosessene ble kartlagt, og underlag for hva If virkelig behøvde å vite om sin målgruppe ble tatt frem.

Mer enn bare basisinformasjon

– Til å begynne med gikk vi gjennom hvilken basisinformasjon vi trenger om våre kunder. Navn, bosted, om de lever osv. Vi innså at vi trengte ytterligere informasjon for å kunne kommunisere på en fornuftig måte. For eksempel måtte vi vite hvem som er kundens kontakt og om det fins flere kontaktpunkter som mobil og fasttelefon, hvordan kunden bor og om han/hun har bil og/eller fritidshus, sier Hans Larsson.

Raskere konvertering

If forkortet prospekteringsjobben med to uker. Dette førte til at inntekter kom inn tidligere og at kostnadene med å skaffe nye kunder ble lavere. If bidro også ved bruk av smarte data i sin markedsføring og sitt salg, noe som ga både nye kunder med større effektivitet og mer salg til de eksisterende kundene.

Et steg foran

– Bisnode hjelper oss å ligge et steg foran med informasjon om hva som er på gang – og hvordan vi kan utvikle vår måte å arbeide på. Vi har fått en samtalepartner som hjelper oss å utvikle våre idéer, og vi får hjelp til å se merverdier og tips om forretningsnytte, sier Hans Larsson.

God investering

Det er en god investering å oppgradere hvordan man arbeider mot sin målgruppe. Når prosessene er i gang blir det åpenbart hvordan salg og markedsføring kan drives mer kostnadseffektivt og gi bedre effekt.

Dette hjalp Bisnode If med:

  • Effektivisering i håndtering av kundedata.
  • En prosess for å optimere målgruppeinformasjon.
  • Klargjøring av informasjon for å selge og å oppfylle mål i markedsføringen.
  • Skape en prosjektgruppe for å drive forandringene.
  • Ligge i forkant når det gjelder smarte data og foredling av kundeinformasjon.