Leger uten grenser finner flere givere
med rett CRM

Kundecase

Ideelle virksomheter er helt avhengig av sine bidragsytere. Utfordringen er både å få dem som alt har reagert til å gi mer – og å få nye givere. Leger Uten Grenser fikk hjelp av Bisnode til å få spesialtilpasset CRM.

Leger Uten Grenser så en utfordring i å bygge og videreutvikle relasjonen med både nåværende og potensielle bidragsytere. For å lykkes med det trengte de bedre kontroll når de skulle ta kontakt – og om de skulle gjøre det ved å sende et brev eller ringe. En annen utfordring var å finne flere av de mest generøse bidragsgiverne, hva som kjennetegnet dem og hvordan Leger Uten Grenser kunne finne flere slike.

Viktig med god CRM

– Mange som aldri har jobbet med ideell virksomhet eller i innsamlingsorganisasjoner, forstår ikke hvor viktig det er for oss med god CRM. De fleste systemene er for enkle og undervurderer behovet for administrasjon og analyser, sier Liselott Raphael, ansvarlig for Donor Service i Leger Uten Grenser i Sverige.

Filippa Wittenberg, CRM strategic advisor & analyst och Liselott Raphael, ansvarig för Donor Service på Läkare Utan Gränser.
”Vi legger mye kraft i å få flere månedlige givere, både via telemarketing og direkte dialog.''

Filippa Wittenberg, CRM strategic advisor & analyst, Leger uten grenser

Leger uten grenser i tall

Leger uten grenser i tall
  • Opererer i 60 til 70 land.
  • 136 feltarbeidere ute i felten (2015).
  • 90 prosent av de innsamlede midlene går til hjelpearbeidet
  • 281 000 private givere hvorav 118 000 månedsgivere.

Selv om store katastrofer og andre hendelser gjør at mennesker gir ekstra mye, er det de månedlige giverne som skaper størst inntekter. Månedlige bidrag gir ikke bare en fast inntekt, det gir også Leger Uten Grenser mulighet til å planlegge hjelp mer langsiktig.

– Vi legger mye kraft i å få flere månedlige givere, både via telemarketing og direkte dialog, sier Filippa Wittenberg, CRM strategic advisor & analyst i Leger Uten Grenser.

Skreddersydd CRM

Leger Uten Grenser fikk hjelp av Bisnode med å utvikle en CRM-løsning, basert på deres utfordringer og forutsetninger som en ideell aktør.

– Det var ingen enkel reise, men definitivt verdt bryet, sier Liselott Raphael.

For første gang har organisasjonen nå et enkelt system som gir godt overblikk og enkel håndtering av givere, innsamling, utvalg og kampanjer.

– På min avdeling setter vi pris på at vi har fått et moderne, selvinstruerende CRM som enkelt viser hva man skal gjøre i neste steg. Det gjør at våre medarbeidere lett lærer seg systemet, selv om de ikke har så stor dataerfaring, sier Liselott Raphael. En prosessfunksjon gjør det også lettere å holde orden på tider, som når det er på tide å sende et brev eller ta kontakt via telemarketing. Dessuten er administrasjonskostnadene lave.

– Vi jobber mye med segmentering, og utifra informasjonen i vår database kan vi nå gjøre strategiske valg og se hvilke av våre givere som er mest lønnsomme – og forsøke å rekruttere lignende, sier Liselott Raphael.

Flere innsamlede millioner og spart tid

På to år, mellom 2013 og 2015, økte innsamlingen med drøye 28 prosent, fra 418 millioner til 535 millioner kroner. Fremgangen har flere forklaringer, men med deres nye CRM har Leger Uten Grenser spart både tid og penger.

– Til tross for årlig tilvekst på mellom 12 og 13 prosent, gjør dette CRM at vi ikke har behøvd å bemanne i samme takt. Vi sparer mye tid med de enkle verktøyene, som registrering av ulike gaver, innlesing av OCR-filer – og at man kan lage autogiro eller utskrifter som takkebrev med et enkelt trykk på en knapp, sier Liselott Raphael.

Erfaringene fra Leger Uten Grenser viser at den ideelle sektoren har et enormt potensial ved å bruke Social CRM. Dels baner analyser av bidragsgivere veg for større inntekter, dels kan kostnadene holdes nede, noe som betyr mer penger til de veldedige formålene.

Slik hjelper Bisnode Leger Uten Grenser

•    Finne foretak og privatpersoner som mest trolig gir penger.
•    Overblikk og enkel håndtering av givere, innsamling, utvalg og kampanjer.
•    En prosessfunksjon som forteller når det er på tide å ta kontakt.