Hvordan kan man bruke data i utviklingen av nye løsninger som gjør hverdagen til kunder og partnere enklere? Det er et spørsmål som står sentralt blant innovative hoder i Santander i Norge.

I et tettpakket marked med stadig flere aktører, større og større lovnader og et nærmest endeløst hav av «gode» tilbud står Santander Consumer Bank stødig i sin rolle som en nøktern og ansvarlig nisjebank.

Bank siden 1857

Som en del av den tradisjonsrike banken Banco Santander strekker selskapets røtter seg helt tilbake til 1857. I løpet av disse årene har Santander opparbeidet seg et velfortjent rykte som en stabil aktør i finansmarkedet.

For Christoffer Steen-Hansen, Risk Director Norway, er det viktig at Santander opptrer på en måte som opprettholder og viderefører dette. Derfor er hans blikk rettet mot fremtiden, og hvordan banken kan bidra til å påvirke bransjens vei videre.

Vil være aktivt med på å forme fremtiden

– Vi skal være her 150 år frem i tid også, og derfor kan vi ikke sitte i ro og se på utviklingen. Vi skal være med på å definere fremtidens bankløsninger og bransje med basis i den samme tilliten som kundene har vist oss til nå, fastslår Steen-Hansen.

Som Risk Director i Santander Consumer Bank står han midt i en bank- og finansbransje i rivende utvikling, som følge av den økende digitaliseringen i samfunnet.

– Data er grunnlaget for videre utvikling og vekst i Santander.

– I dag er data, og hvordan vi utnytter denne, en av flere viktige faktorer som danner grunnlaget for retningen vi går i. For at vi skal kunne være på ballen og komme med nye, innovative løsninger som bidrar til å forme veien videre er vi helt avhengige av gode og pålitelige data.

Vi er godt fornøyd med det langvarige samarbeidet selskapene har formet, utviklet og finpusset over mange år.

Christoffer Steen-Hansen, Risk Director Norway, Santander

– Bisnode er en proaktiv dataleverandør

Bisnode har vært Santanders utvalgte partner og leverandør av data helt siden 1990-tallet.

– Dataene vi får fra Bisnode er av ulik art, og brukes til en rekke formål. Vi har et veldig stort analyse- og modellteam, og er derfor avhengige av gode data i mange forskjellige prosesser, sier Steen-Hansen.

Avhengig av nye produkter og løsninger

– Vi opplever Bisnode som en proaktiv og fremtidsorientert dataleverandør. Det er fruktbart i dette samarbeidet, og gjør dem til en perfekt partner for oss, sier han.

– Skal vi overleve i bankmarkedet er vi helt avhengige av å snu oss raskt og stadig utvikle nye produkter og tjenester. Når vi kommer til Bisnode med nye ting, tanker og ideer fremstår de alltid løsningsorienterte, og de er i tillegg lette på foten og flinke til å gjøre raske vendinger. Det har stor verdi for oss.

Lanserte bilfinansieringens svar på Spotify og AirBnB

– Dette er også et godt eksempel på hvordan Santander utfordrer oss i Bisnode. Vi ønsker å utvikle webløsninger som gjør det lett å hente ut data uavhengig av plattform, og da må vi også tilpasse oss og ta i bruk nye plattformer som denne, fortsetter han.

Les mer om samarbeidet her

Trenger du å få mer nytteverdi ut av dine data?

Leter du etter en proaktiv dataleverandør som kan berike og støtte opp om dine ambisiøse og innovative ideer?

Ta kontakt med Thore Hammarstrøm, Bisnode
Tlf.: 92 40 10 11
E-post: thore.hammastrom@bisnode.com