Søk

Personvern og datasikkerhet hos Bisnode

Dine opplysninger, behandlet på riktig måte og kontrollert av deg.

Vi har i over 100 år behandlet personopplysninger med største forsiktighet, og levert produkter som kommer enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet til gode.

Vi ønsker å informere våre norske forbrukere om hvordan Bisnode behandler personopplysninger, og hvor man kan finne ytterligere informasjon om individuelle rettigheter med hensyn til GDPR. 

 • Personopplysninger blir kun lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle de nedenstående formålene med behandlingen, og vi overholder alltid våre dokumenterte lagringstider.
 • Personopplysninger blir innhentet til følgende formål:
  markedsføring og statistikk, verifisering og kontroll, kredittopplysning, katalogtjenester, analyse og profilering.
 • Det juridiske grunnlaget fastsatt i GDPR, er kontrakt og berettiget interesse.  
 • Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger: identifikasjonsopplysninger, kontaktopplysninger, elektroniske lokaliseringsopplysninger, økonomiske spesifikasjoner, inkassoopplysninger, yrke/utdanning/opplæring, personlige kjennetegn, forbrukerinteresser og kjøpsatferd.
 • Vi deler opplysninger med relevante myndigheter samt et begrenset antall utvalgte kunder og samarbeidspartnere innen B2C- og B2B-markedet.
 • Hvis personopplysninger overføres utenfor EU/EØS, iverksetter vi sikkerhetstiltak som er fastsatt i GDPR.
 • Du har rett til å be om tilgang til samt korrigering, sletting, flytting og begrensning av personopplysningene dine. Vi overholder den registrertes rettigheter slik de er beskrevet i GDPR, og her finner du mer informasjon om og bruk av disse rettighetene.
 • Eventuelle klager kan rettes til Datatilsynet.
 • Personopplysningene blir innhentet fra offentlig tilgjengelige kilder og informasjonsmeglere, for eksempel:
  • Brønnøysundregisteret
  • Motorvognregisteret
  • I enkelte tilfeller bruker Bisnode automatisert behandling og profilering når det er behov for det, for eksempel i en kredittvurdering hvor vurderingen kan påvirke den registrertes mulighet til å få lån. Alle slike beslutninger tas imidlertid av Bisnodes kunder og aldri av Bisnode.
  • Ditt personvernombud i Bisnode er: Roksana Moore (dpo.no@bisnode.com)

For mer informasjon, kontakt Bisnode ksp.no@bisnode.com  

Bisnode tar personvern på alvor. Virksomheten vår er blant annet underlagt  GDPR, som er EUs personvernregelverk og en av verdens strengeste lover om personvern. Vi har et godt samarbeid med kontrollorganer.