Personvernforordningen er like rundt hjørnet, og vi hjelper deg gjerne

Her kan du lese mer om hva forordningen innebærer og hvilke tiltak vi har iverksatt for å sikre personvernet.

25. mai 2018 trer en ny personopplysningslov, kalt personvernforordningen, i kraft i EU. Personvernforordningen gir EUs innbyggere bedre personvern, og den fører også til mange nye forpliktelser for organisasjoner som markedsfører seg mot, sporer eller håndterer personopplysninger fra EU, uavhengig av hvor organisasjonen har kontor. Bisnode hjelper deg med å forstå hva den nye forordningen egentlig innebærer.

Dette gjør vi i forbindelse med personvernforordningen

Dette gjør vi i forbindelse med personvernforordningen

Vi har gjort hjemmeleksene våre. Sikkerhet og personvern må tas på alvor. Bisnode strekker seg langt for å beskytte personvernet ditt og for å la deg benytte deg av rettighetene dine. Vi samler bare inn de opplysningene som vi trenger for våre formål, og vi gir kun tilgang til de personene som trenger det. Personvernforordningen ligger i blodet vårt.

Les mer om hva vi gjør

Dette kan du gjøre

Dette kan du gjøre

Med personvernforordningen får du bedre rettigheter – og vi får flere forpliktelser. Hvis du vil legge til opplysninger, få tilgang til opplysningene dine eller korrigere eller slette opplysningene dine, så har du rett til å gjøre det. Du trenger bare å kontakte personvernombudet hos ditt lokale Bisnode-kontor. Personvernforordningen krever at slike henvendelser skal behandles innen 30 dager.

Les mer om hva du kan gjøre